SkatteFacit 87 2002

Kursfaktorer for unoterede aktier og anparter

Fra 1. april 2002 er følgende uændrede kursfaktorer gældende for unoterede aktier og anparter.

Indtjeningsevne 7,5
Modificerede regel 3,75
Udbytte

44,5

Indre værdi

80 pct.


Kursfaktorerne gælder i følgende situationer:

  1. Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.
  2. Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter inden for gaveafgiftskredsen, som er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.
  3. Ved gaveafgiftsberegning.

Kursfaktorerne skal anvendes i overensstemmelse med hidtidig praksis

Det bemærkes, at ovenstående kursfaktorer ikke gælder for overdragel­ser mellem interesseforbundne parter uden for gaveafgiftskredsen, idet disse er omfattet af TSS-cirkulære 2000-09. Se også SkatteFacit 2000-34.