Nye regler for skat ved udlejning af værelser i egen bolig

Folketinget har den 18. april 2002 vedtaget en ny lov, der hæver den skattefri bundgrænse ved udlejning af værelser i egen bolig.

Ved delvis udlejning af boligen kan skatteyder vælge, om han vil have fradrag for de faktiske udgifter, eller om han vil anvende de skematiske regler. Fordelen ved at anvende de skematiske regler er, at det ikke er nødvendigt at føre regnskab med udgifterne i forbindelse med udlejningen. Desuden vil de skematiske regler ofte medføre et større fradrag, end de faktiske udgifter ville. Det skyldes, at der ikke er fradrag for vedlige­holdelsesudgifter ved delvis udlejning af beboelsesejendomme.

Som hovedregel er der fortsat et skattefrit bundfradrag på 1 1/3% af ejendoms­værdien eller 2/3 af fremlejers egen årlige leje, hvis der er tale om en lejebolig.

Nu har folketinget besluttet, at bundfradraget altid skal være mindst 24.000 kr.

Reglerne kan illustreres med følgende eksempel:

Ejendomsværdien er 1 mio.

Bundfradraget er 1 1/3% af 1 mio. kr. eller 13.333 kr., dog mindst 24.000 kr.

Lejeindtægt

30.000 kr.

Bundfradrag

24.000 kr.

Til beskatning

6.000 kr.Loven får ingen betydning, hvis ejendomsværdien er over 1,8 mio. kr. , idet bundfradraget i forvejen overstiger 24.000 kr. for disse ejendomme.

Ikrafttræden

Loven har virkning for indkomståret 2002 og fremefter.