Forbrug af egne varer 2001

Til brug for selvangivelsen for 2001 har Ligningsrådet i TSS-cirkulære 2000-36 fastsat erhvervsdrivendes værdi af eget vareforbrug. Som noget nyt skal værdien opgøres i forbrugsenheder (fbe) for den erhvervsdrivendes husstand.

Forbrugsenhederne fastsættes således.

  • 1. person i husstanden over 14 år medregnes med 1 enhed.
  • Øvrige personer i husstanden over 14 år medregnes med 0,5 enhed.
  • Børn under 14 år medregnes med 0,3 enhed.

For så vidt angår værdi af tobak og drikkevarer, der indeholder alkohol, medregnes værdien kun for voksne, der er fyldt 18 år ved årets begyndelse.

Det er værd at bemærke, at reglerne med forbrugsenheder for det meste vil medføre en lempelse i beskatningen i forhold til tidligere år. Se eksempel nedenfor.

Forudsætning: Husstanden består af tre personer over 14 år og en person under 14 år. Varegruppen er kød og kødvarer, hvor satsen ifølge cirkulæret udgør 2.370 kr.

Beregning for 2001:

 

Antal forbrugsenheder: (1 + 0,5 + 0,5 + 0,3) 2,3 fbe

Værdi: (2.370 kr. * 2,3) 5.451 kr.

Beregningen for år 2000 vil til sammenligning se således ud:

Antal personer: (1 + 1 + 1 + 0,5) 3,5 prs.

Værdi: (3.535 kr. * 3,5) 12.373 kr.

Satserne er ændret i forhold til år 2000. En oversigt over alle ændringer ses nedenfor:

2000

2001

kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms
Fødevarer

12.195

10.060

Drikkevarer

2.905

3.240

Tobak

9.450

1.920

Andet

2.005

3.080

 

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

1.460

1.650

Kød og kødvarer

3.535

2.370

Fisk og fiskevarer

580

530

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier m.v.

2.365

1.890

Frugt, grønsager og kartofler

1.800

1.780

Kaffe, te, kakao og sukker

1.160

1.460

Andre fødevarer

1.295

380

Sodavand o.l.

620

880

Spiritus og likør

580

310

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

430

1.110

Øl

985

730

Andre drikkevarer

290

210

Rengørings- og pudsemidler og-udstyr

625

460

Planter, blomster, gødning o.l.

360

790

Avis og tidsskrifter

800

610

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

220

1.220

 

Beklædning

3.040

3.280

Fodtøj

695

760Satserne for 2002 fremgår af TSS-cirkulære 2001-52.

Cirkulæret gælder kun for handlende, som ikke løbende bogfører det private forbrug. Med de nye lavere satser for blandt andet tobak, kan det i visse tilfælde svare sig at undlade at føre regnskab med, hvad der tages ud til privat brug.

Hvis ikke der udtages varer til privat brug, påhviler det den selvstændige at føre bevis herfor. Det gælder dog ikke for landbrugere, hvor skattemyndighederne har bevisbyrden, hvis de ønsker at ændre det selvangivne. Denne praksis fremgår af Ligningsvejledningen for erhvervsdrivende afsnit E.B.2.1. samt E.E.4.10.

Vi anbefaler, at selvstændige ligesom landbrugere påberåber sig, at skattemyndighederne har bevisbyrden, idet vi ikke ser retsgrundlag for, at bevisbyrden skulle være forskellig for de to grupper.