Succeshistorier

 
17-05-2022

Du kan også vinde din skattesag!

Inden for en måned har Cand.Polit/Master in Tax  LL.M. William Nilsson fået fuldt medhold i to sager ved Landsskatteretten.


17-05-2022

Vi har vundet en sag mod Skattestyrelsen om skattefri kørselsgodtgørelse

 Vi har vundet en sag om skattefri kørselsgodtgørelse i landsretten mod Skattestyrelsen


03-12-2021

Vi gør en forskel for dig med udenlandsk indkomst – Skattestyrelsen opkræver ulovlig skat.

Vi har på vegne af vore kunder med udenlandsk indkomst klaget til retssikkerhedschefen i Skattestyrelsen over den meget langsomme sagsbehandling, som har medført, at Skattestyrelsen har tilbageholdt eller opkrævet ulovlige skatter. Skattestyrelsen har dels givet os en undskyldning og derudover arbejder de nu på sagerne og på at forbedre deres forretningsgange.

 

Vi kan også gøre en forskel for dig.

 


06-07-2020

Forkert afgørelse fra Skattestyrelsen

I flere sager har SKAT (Skattestyrelsen) truffet forkerte afgørelser. Dette har medført, at skatteyderen har betalt alt for meget i skat. Vi taler konkret om flere hundrede tusinde kroner.


02-01-2020

Selvangivelsesomvalg

Vær opmærksom på, at du i visse tilfælde kan omgøre dispositioner, og dermed få ændret din skatteansættelse.


21-09-2018

Skat som følge af revisorfejl

En klient kom i klemme hos SKAT med et større millionbeløb, som følge af en revisorfejl. 


21-09-2018

SKAT vil meget gerne beskatte hovedaktionærer efter reglerne om rådighedsbeskatning.

Det kan være meget vanskelige sager at vinde for skatteyderne. 


21-09-2018

Ændring af skatteansættelse efter udløbet af fristreglen på 3 år

SKAT havde urimeligt forhøjet en klients indkomst. En tragisk historie hvor kunden blev slået ud af sagen og sygemeldt, da han ikke kunne  overskue betaling af den gæld, som han ikke mente, at skylde SKAT.