Værdi af fri telefon er B-indkomst fra indkomståret 2002

Fra indkomståret 2002 er værdi af fri telefon B-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke længere skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsgiveren skal fortsat indberette oplysninger om værdi af fri telefon til skattemyndighederne.

Værdi af fri telefon vil fremgå af oplysningssedlen fra arbejdsgiver og vil ikke længere være medregnet i det fortrykte beløb på selvangivelsen vedrørende lønindkomst.

Det betyder, at

  • en lønmodtager med fri telefon, der ikke selv afholder udgifter til privat telefon, skal oplyse værdi af fri telefon på selvangivelsen.
  • hvis lønmodtager selv afholder udgifter til privat telefon, skal differencen mellem de afholdte udgifter og værdien af den frie telefon medregnes.
  • hvis man har afholdt udgifter, der svarer til eller er større end det beløb, arbejdsgiveren har indberettet, skal man ikke foretage ændringer på selvangivelsen.

Ændringen er vedtaget ved lov nr. 1301 af 20. december 2000.