Aktuel Skat 2021

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
21-12-2021

SkatteInform holder julelukket 24/12 - 3/1

SkatteInform holder lukket mellem jul og nytår fra den 24. december 2021 til 3. januar 2022.

 

 


03-12-2021

Vi gør en forskel for dig med udenlandsk indkomst – Skattestyrelsen opkræver ulovlig skat.

Vi har i en række sager for 2020 konstateret, at Skattestyrelsens meget langsomme sagsbehandling medfører ulovlig opkrævede skatter og dermed påfører kunderne store ekstra udgifter. Vi har på vegne af disse kunder klaget til retssikkerhedschefen for Skatteforvaltningen.

 

Følg med i følgende sager, som vi kort beskriver nedenfor:

 


10-11-2021

Mulighed for at indgå afbetalingsordninger på Coronalån udvides til 24 måneder i en kort periode.

Folketinget har den 14. oktober 2021 som følge af ”Covid-19” vedtaget en forlængelse af afdragsperioden vedrørende fordringer (herunder Coronalånene), der opkræves via skattekontoen. Virksomhederne kan fra perioden 15. marts. 2022 til og med den 15. april 2022 indgå aftale med SKAT om at forlænge betalingsordningerne fra hidtidige 12 måneder til 24 måneder. 


04-11-2021

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres

I forbindelse med covid-19 , har Folketinget den. 14. oktober 2021 vedtaget, at udbetalingsgrænsen for Skattekontoen reduceres fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med d. 1. februar 2022. Udbetalingsgrænsen nedsættes til 200.000 kr. den 1. maj 2023.


08-10-2021

Beregn restskatten for 2021 – kom på forkant med skatten for 2022

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede. Det kan blive dyrt ikke at betale din restskat frivilligt inden årets udgang.

 

Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2021 inden årets udgang.


07-10-2021

Frivillig indbetaling af acontoskat 2021 for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


04-05-2021

Højesteret har underkendt Skattestyrelsen i sagerne om brug af +/- 15%-reglen ved overdragelse mellem nærtstående

SkatteInform har tidligere redegjort for Skattestyrelsens holdning om brugen af +/-15 % reglen ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående. 

SkatteInform har kritiseret Skattestyrelsens afgørelser, da vi ikke har været enige i Skattestyrelsens retsgrundlag for de forkerte afgørelser. SkatteInform har endvidere konstateret, at Skattemyndighederne har bragt borgernes retssikkerhed i fare, da de har truffet afgørelser i strid med gældende lovgivning og praksis.

Sagerne gælder overdragelser af fast ejendom imellem næststående og i forbindelse med generationsskifte.

 


18-01-2021

Der er penge at hente, hvis du vil give en gave i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til dine børn.

SkatteInform konstaterer uenighed mellem skattemyndighederne og skatteyderne, når gaver skal værdiansættes. Uenigheden betyder, at skatteyderne ikke kan regne med, at skattemyndighederne anerkender den aftalte handelsværdi, når ejendommen overdrages til nærtstående, f.eks. til børn.


12-01-2021

Forslag til nye regler om beskatning af fri bil frem til 2025

Skat af fri bil er en udgift for medarbejderen for at få stillet en bil til rådighed af arbejdsgiveren.

Bemærk at værdien af fri bil skal for alle medarbejdere korrigeres pr. 1 juli 2021.