Gulpladebiler - kørebog

Folketinget har vedtaget en lov, der fra 1. januar 2002 fritager gulpladebiler for beskatning efter LL § 16, stk. 4 om fri bil.

Hidtidige regler

Hidtil har ejere af gulpladebiler skulle føre udførlig kørebog for at løfte bevisbyrden for, at bilen ikke blev anvendt privat. Hvis der ikke blev ført kørebog, blev ejeren beskattet efter reglerne om fri bil til rådighed, medmindre bilen var uanvendelig til privat kørsel.

De nye regler

De nye regler undtager biler fra beskatningen efter LL § 16, stk. 4 i følgende tilfælde:

1. Biler registreret den 3. juni 1998 eller senere:

  • Hvis der er tale om en gulpladebil og
  • Der er ikke betalt tillægsafgift for privat anvendelse af firmabilen.

2. Biler registreret første gang før 3. juni 1998:

  • Hvis momsen af anskaffelsessummen er fratrukket helt eller delvist, og bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Sondringen mellem biler registreret før og efter 3. juni 1998 skyldes, at reglerne om tillægsafgift for privat anvendelse af gulpladebiler først blev indført fra denne dato. For biler registreret efter 3. juni 1998 er det således ikke tilstrækkeligt, at momsen er afløftet, og at der er tale om en gulpladebil, hvis det ved betaling af tillægsafgift er tilkendegivet, at bilen delvist anvendes privat.

For biler anskaffet før 3. juni 1998 menes der varebiler over 3 tons, der anvendes i virksomheden til både momspligtige og momsfritagne formål, og varebiler under 3 tons, der udelukkende anvendes til momsfradrags­berettigede formål i virksomheden.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra 1. januar 2002.