Ingen krav om kapitalforklaring for udlejere af enkelt lejemål

Drift af udlejningsvirksomhed medfører bogføringspligt efter bogføringsloven

Erhvervsdrivende, der driver udlejningsvirksomhed, er bogførings­pligtige efter bogføringsloven. Det medfører, at de skal indsende kapitalforklaring efter mindstekravsbekendtgørelsen.

Told- og Skattestyrelsen har dog i meddelelse af 26. februar 2002 udtalt, at lønmodtagere og lignende, der kun udlejer et enkelt værelse, et enkelt sommerhus eller en enkel helårsbolig, er fritaget for at indsende kapitalforklaring.