SkatteInform - Speciale i Skatterådgivning, Skattesager, Revision og Regnskab

|  dk |  en

Genveje til mere overskud

SkatteInform

Beregn restskatten for 2019 – kom på forkant med skatten for 2020

Som bekendt skruede Skat allerede sidste år op for rentesatserne på jeres skattebetalinger. Da renterne stadig ikke er gjort fradragsberettiget, er der efter vores mening tale om forholdsmæssige høje rentesatser. Du kan dog stadig helt undgå at betale renter, hvis du udjævner eller betaler restskatten inden årets udgang, hvilket vi mener bør være et incitament til at få beregnet din forventede skat for indkomståret 2019 allerede nu og inden årets udgang.

SkatteInform

Virksomhedsordningen

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller overvejer du at starte virksomhed op kan det være værdifuldt for dig at overveje, om du ønsker at drive virksomheden personligt gennem virksomhedsordningen.

 

Virksomhedsordningen er et godt værktøj til at ujævne den skattepligtige indkomst i virksomheden over flere år, og dermed optimere sin skat. 

SkatteInform

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Har du udenlandsk indkomst eller formue skal disse oplyses til SKAT i forbindelse med udarbejdelse af din årsopgørelse/ SELVANGIVELSE.

 

Det er skatteyderens pligt at selvangive alle udenlandske økonomiske forhold til SKAT. 

SkatteInform

Snyd ikke dig selv for den høje skattefri kørselsgodtgørelse!

60-dages-reglen - ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil – for lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende

SkatteInform

Gratis rådgivning ved start af virksomhed

SkatteInform har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed.

 

Vi kører i øjeblikket et tilbud, hvor du kan få opstartsrådgivningen helt gratis, hvis du samtidig indgår en årlig samarbejdsaftale med SkatteInform.  

SkatteInform

Gratis vurdering af skattesager

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af en given skattesag.

SkatteInform

Tax Advice for Foreigners

Here at SkatteInform, we are a team of chartered accountants and tax consultants. We have extensive knowledge of tax law, accounting and case-law of taxation.

 

We offer tax advice, file tax returns and provide any kind of tax assistance to foreigners, who have either limited or full-tax liability in Denmark.  This also applies to foreigners, who operate a business in Denmark.

SkatteInform

Rådgivning til købere af erhvervsejendomme og investeringsejendomme

SkatteInform har meget stor ekspertise i rådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

SkatteInform

Kviksvar

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

SkatteInform

Aktuel skat

Som kunde hos SkatteInform kan du gratis få adgang til vores artikeldatabase med mere end 500 artikler om skat.

SkatteInform

Produkter

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

Vores specialer er

  • Skat for direktører & ledelse
  • Skat for hovedaktionærer
  • Skat i dødsboer
  • Skat i øresundsregionen
  • Skat ved ejendomsinvestering