SkatteInform - Speciale i Skatterådgivning, Skattesager, Revision og Regnskab

|  dk |  en

Vær OBS! på

 

HJÆLPEPAKKER til dig og din virksomhed

Vigtige informationer om regeringens tilbudte hjælpepakker, kan findes via Virksomhedsguiden.dk eller på Skattestyrelsens hjemmeside, som løbende opdateres med nye initiativer fra regeringen. Der er tale om vigtige initiativer og kompensationsordninger, som kan hjælpe virksomhederne her og nu.

 

Når ordningerne løbende  ligger fast, er det meningen, at virksomhederne kan søge kompensation via hjemmesiden.

 

Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse 

Kørselsregnskab/rejseregnskab skal indleveres til arbejdsgiver hver måned og godkendes af arbejdsgiver forud for udbetaling af skattefri godtgørelse. Kan arbejdsgiver ikke dokumentere at regnskab for skattefri udbetaling er kontrolleret, kan lønmodtagere blive skattepligtig af hele det skattefrit udbetalte beløb.

 

Husk skriftlige aftaler 

Selskabets ledelse bør have dokumentation for alle indgåede aftaler i virksomheden. Herunder alle aftaler med selskabets ejer, såsom lønaftaler mv. 

 

Tilbagebetaling af udlæg 

Du skal passe på, at du har dokumentation for alle indbetalinger på din bankkonto f.eks. afregning af udlæg ved private arrangementer, til din arbejdsgiver eller andre.

 

Private lån

Sørg altid for dokumentation for private lån med lånevilkår som tilbagebetalingsaftale, rente osv.  

 

Pas på kontante afregninger

Husk at indberette kontante køb på over kr. 8.000 til Skattestyrelsen. Virksomheder, som ikke indberetter, kan ikke fratrække udgiften i skat. Hvis det viser sig, at leverandøren snyder med momsen - det vil sige handler “sort”, kan køber risikere at blive opkrævet for momsen.  

 

Private personer kan også komme til at betale for sælgerens snyd, hvis de køber samlet ydelser for kr. 8.000 eller mere. Du kan sikre dig ved: 1) at betale digitalt, 2) vise regningen for købet, eller 3) oplyse om kontante køb i TastSelv. 

 

Aktuel Skat

 

 

  facebook, follow    linkedin

 

 

 

Genveje til mere overskud

Mulighed for at indgå afbetalingsordninger på Coronalån udvides til 24 måneder i en kort periode.

Folketinget har den 14. oktober 2021, som følge af ”Covid-19”, vedtaget en forlængelse af afdragsperioden på div. fordringer.
I en kort periode kan virksomheder indgå aftale med SKAT om at forlænge til 24 måneder. 

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres

I forbindelse med covid-19 , har Folketinget den. 14. oktober 2021 vedtaget, at udbetalingsgrænsen for Skattekontoen reduceres fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med d. 1. februar 2022. Udbetalingsgrænsen nedsættes til 200.000 kr. den 1. maj 2023.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Beregn restskatten for 2021 – kom på forkant med skatten for 2022

Renter af restskat er stadig ikke fradragsberettigede, og det kan derfor bliver dyrt ikke at lave en frivillig betaling af restskatten inden årets udgang. 

HØJESTERET, SKATTESTYRELSEN, OVERDRAGELSE MELLEM NÆRTSTÅENDE, skatteinform, skatterådgivning, skat

Højesteret underkender Skattestyrelsen i sagerne om overdragelse mellem nærtstående

Højesteret fastslår den 26/4-2021, at ejendomme kan overdrages til nærtstående eller i forbindelse med generationsskifte til +/- 15% af ejendomsværdien.

 

Skatterådgivning

Nye momslån for små og mellemstore virksomheder

Se her: betalingsfrister for de rentefri momslån for må og mellemstore virksomheder.

 

Coronafrister for rentefri A-Skattelån

Coronafrister for rentefri A-skattelån

Se her: ansøgningsfrister og tilbagebetalingsfrister for de nye rentefri A-skattelån for små og mellemstore virksomheder. 

overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Det kan betale sig at holde sig opdateret på den seneste retspraksis vedr. overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Vi anbefaler at du søger rådgivning herom, da man p.t. ikke kan regne med at skattemyndighederne vil anerkende værdiansættelsen af den faste ejendom.

STØRRE FRADRAG FOR VIRKSOMHEDER, DER SKAL INVESTERE I DRIFTSMIDLER ELLER SMÅAKTIVER

Større fradrag for virksomheder, der skal investere i driftsmidler eller småaktiver

Folketinget har før jul 2020 besluttet at give erhvervslivet skattefordele ved investeringer inden nytår.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Overvej mulighederne for brug af virksomhedsordningen

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller overvejer du at starte virksomhed op kan det være værdifuldt for dig at overveje, om du ønsker at drive virksomheden personligt eller via selskab.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Skat af gældseftergivelse (akkordordning) af lån i fremmed valuta for kommanditister

Ny vigtig Landsskatteretskendelse som kan have betydning for rigtig mange kommanditister i forbindelse med salg og afvikling af kommanditselskabet.

vurdering af selskabsskat af statsautoriseret revisor

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Har du udenlandsk indkomst eller formue skal disse oplyses til SKAT i forbindelse med udarbejdelse af din årsopgørelse/ SELVANGIVELSE.

Det er skatteyderens pligt at selvangive alle udenlandske økonomiske forhold til SKAT. 

SNYD IKKE DIG SELV FOR DEN HØJE SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE!

Snyd ikke dig selv for den høje skattefri kørselsgodtgørelse!

60-dages-reglen - ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil – for lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende

Skatterådgiver som hjælp til virksomheder

Gratis vurdering af skattesager

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af en given skattesag.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Gratis rådgivning ved start af virksomhed

SkatteInform har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed.

 

Vi kører i øjeblikket et tilbud, hvor du kan få opstartsrådgivningen helt gratis, hvis du samtidig indgår en årlig samarbejdsaftale med SkatteInform.  

hjælp til ejendomsvurdering og administrering af ejendomme

Rådgivning til købere af erhvervsejendomme og investeringsejendomme

SkatteInform har meget stor ekspertise i rådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

få et uforpligtende svar af statsautoriseret revisor

Kviksvar

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

Aktuel skat

Som kunde hos SkatteInform kan du gratis få adgang til vores artikeldatabase med mere end 500 artikler om skat.

Produkter

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

Vores specialer er

  • Skat for direktører & ledelse
  • Skat for hovedaktionærer
  • Skat i dødsboer
  • Skat i Øresundsregionen
  • Skat ved ejendomsinvestering