SkatteInform - Speciale i Skatterådgivning, Skattesager, Revision og Regnskab

|  dk |  en

Vær OBS! på

Samarbejde omkring Ligningslovens §33A

Ønsker du lempelse for skat af udenlandsk lønindkomst efter LL §33A eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst?

Ved et klik på nedenstående link kan du få adgang til et system, som hjælper dig med at dokumentere dine rejser og ophold og dermed skabe et overblik over, hvorvidt du overholder reglerne for at opnå nedsættelse af dansk skat.

 

https://ll33a.dk/udlandsophold/

 

SkatteInform assisterer gerne med rådgivning og indberetning til Skattestyrelsen ligesom vi også gerne assisterer i skattesager.

 

Vigtigt om skattefri kørselsgodtgørelse

Kørselsregnskab skal indleveres til arbejdsgiver hver måned og godkendes af arbejdsgiver forud for udbetaling af skattefri godtgørelse. Kan arbejdsgiver ikke dokumentere at regnskab for skattefri udbetaling er kontrolleret, kan lønmodtagere blive skattepligtig af hele det skattefrit udbetalte beløb.

 

Vi har vundet en skattesag mod Skattestyrelsen, som forhøjede klientens personlige indkomst med modtaget skattefri kørselsgodtgørelse, da Skattestyrelsen ikke mente, at det var tilstrækkeligt bevist, at arbejdsgiveren havde kontrollet og godkendt kørselsregnskabet. Sagen blev vundet i Landsretten og tog flere år. 

 

Derfor anbefaler vi, at du er opmærksom på at få indleveret dit kørselsregnskab i tide og din arbejdsgiver kontrollerer, at kørselsregnskabet er tilstrækkeligt dokumenteret og at alle oplysninger fremgår af regnskabet.

Læs mere her

 

Husk skriftlige aftaler 

Selskabets ledelse bør have dokumentation for alle indgåede aftaler i virksomheden. Herunder alle aftaler med selskabets ejer, såsom lønaftaler mv. 

 

Tilbagebetaling af udlæg 

Du skal passe på, at du har dokumentation for alle indbetalinger på din bankkonto f.eks. afregning af udlæg ved private arrangementer, til din arbejdsgiver eller andre.

 

Private lån

Sørg altid for dokumentation for private lån med lånevilkår som tilbagebetalingsaftale, rente osv.  

 

Pas på kontante afregninger

Husk at indberette kontante køb på over kr. 8.000 til Skattestyrelsen. Virksomheder, som ikke indberetter, kan ikke fratrække udgiften i skat. Hvis det viser sig, at leverandøren snyder med momsen - det vil sige handler “sort”, kan køber risikere at blive opkrævet for momsen.  

 

Private personer kan også komme til at betale for sælgerens snyd, hvis de køber samlet ydelser for kr. 8.000 eller mere. Du kan sikre dig ved: 1) at betale digitalt, 2) vise regningen for købet, eller 3) oplyse om kontante køb i TastSelv. 

 

Aktuel Skat

 

 

  facebook, follow    linkedin

 

 

 

Genveje til mere overskud

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Nye boligskatteregler for 2024

Der er nu kommet nye boligskatteregler for 2024, hvilket kan påvirke din skattebetaling. Læs mere her for at finde ud af, hvordan det påvirker dig, som ejer af din bolig.

overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Eksempel for beskatning af en dansk ejendom beliggende i kommunen Lyngby-Taarbæk

De nye boligskatteregler kan have en betydning for dig som ejer af egen bolig. Her har vi lavet et eksempel for betydningen for en bolig i Lyngby-Taarbæk

beskatning af værdipapirer

Skat af afkast af kryptovaluta

Inden for de seneste år er det blevet meget populært at købe og sælge kryptovaluta enten i form af Bitcoin, Etherium eller en helt anden Kryptovaluta – men hvordan behandles kryptovaluta egentligt skattemæssigt, og hvad skal du være særlig opmærksom på? Læs med her, hvis du vil undgå en skattesag.

acontoskat, restskat for selskaber, selskabsret

Urimelig og urigtig beskatning af pensionist

Skattestyrelsen har i en sag påstået, at vores klient har handlet uagtsomt. Det vil sige, at vores klient er beskyldt for bevidst ikke at medtage køb af valuta som indtægt på selvangivelsen, da pengene er hævet fra hendes bankkonto mere end to dage før tidspunktet for veksling af pengene.

taxes, skatterådgivning, tax consultant

Skattestyrelsen får informationer om din ejendom i udlandet

Rigtig mange danskere får breve fra Skattestyrelsen vedrørende deres ejendomme i udlandet. Det kan have væsentlige skatteretlige og potentielt strafferetlige konsekvenser for dig. Hvis du ejer ejendom i udlandet, kan det betale sig, at du oplyser Skattestyrelsen herom, før Skattestyrelsen får oplysningerne.  

Skatterådgivning, skat, skatteinform

Ejer du ejendom i udlandet?

Mange ejer en ejendom i udlandet og endnu flere går rundt med tanken om at købe en. Men ikke alle er klar over de skattemæssige konsekvenser i Danmark, som en ejendom i udlandet medfører. Læs med her om reglerne i Danmark.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

For dig der vil vide, om du kan få lempelse for dansk skat ved arbejde i udlandet.

Er du klar over at Danmark har indført interne skattelempelsesregler, der gør det muligt for dig at spare skat, når du arbejder i udlandet? Ved brug af LL §33A kan du få fuld eller halv skattelempelse, hvis du opfylder betingelserne. Læs med her og se, om du opfylder betingelser!

Du kan også vinde din skattesag!

Inden for en måned har Cand.Polit/Master in Tax  LL.M. William Nilsson fået fuldt medhold i to sager ved Landsskatteretten.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Beregn restskatten for 2022 – kom på forkant med skatten for 2023

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede, som de fleste andre renteudgifter. Det kan derfor blive en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din forventede restskat frivilligt inden årets udgang. 

HØJESTERET, SKATTESTYRELSEN, OVERDRAGELSE MELLEM NÆRTSTÅENDE, skatteinform, skatterådgivning, skat

Højesteret underkender Skattestyrelsen i sagerne om overdragelse mellem nærtstående

Højesteret fastslår den 26/4-2021, at ejendomme kan overdrages til nærtstående eller i forbindelse med generationsskifte til +/- 15% af ejendomsværdien.

 

overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Det kan betale sig at holde sig opdateret på den seneste retspraksis vedr. overdragelse af fast ejendom til nærtstående

Vi anbefaler at du søger rådgivning herom, da man p.t. ikke kan regne med at skattemyndighederne vil anerkende værdiansættelsen af den faste ejendom.

SNYD IKKE DIG SELV FOR DEN HØJE SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE!

Snyd ikke dig selv for den høje skattefri kørselsgodtgørelse!

60-dages-reglen - ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil – for lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Overvej mulighederne for brug af virksomhedsordningen

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller overvejer du at starte virksomhed op kan det være værdifuldt for dig at overveje, om du ønsker at drive virksomheden personligt eller via selskab.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Skat af gældseftergivelse (akkordordning) af lån i fremmed valuta for kommanditister

Ny vigtig Landsskatteretskendelse som kan have betydning for rigtig mange kommanditister i forbindelse med salg og afvikling af kommanditselskabet.

vurdering af selskabsskat af statsautoriseret revisor

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Har du udenlandsk indkomst eller formue skal disse oplyses til SKAT i forbindelse med udarbejdelse af din årsopgørelse/ SELVANGIVELSE.

Det er skatteyderens pligt at selvangive alle udenlandske økonomiske forhold til SKAT. 

Skatterådgiver som hjælp til virksomheder

Gratis vurdering af skattesager

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af en given skattesag.

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Gratis rådgivning ved start af virksomhed

SkatteInform har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed.

 

Vi kører i øjeblikket et tilbud, hvor du kan få opstartsrådgivningen helt gratis, hvis du samtidig indgår en årlig samarbejdsaftale med SkatteInform.  

hjælp til ejendomsvurdering og administrering af ejendomme

Rådgivning til købere af erhvervsejendomme og investeringsejendomme

SkatteInform har meget stor ekspertise i rådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

få et uforpligtende svar af statsautoriseret revisor

Kviksvar

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

Aktuel skat

Som kunde hos SkatteInform kan du gratis få adgang til vores artikeldatabase med mere end 500 artikler om skat.

Produkter

SkatteInform leverer Kviksvar til revisorer og advokater og virksomheder, som har tegnet abbonnement.

 

Fordelen ved at abbonnere på Kviksvar er, at kunden modtager et skriftligt svar med henvisning til de kilder, som vi har anvendt for at kunne give svaret. Svaret leveres normalt inden for 48 timer.

Vores specialer er

  • Skat for direktører & ledelse
  • Skat for hovedaktionærer
  • Skat i dødsboer
  • Skat i Øresundsregionen
  • Skat ved ejendomsinvestering