Mindsterenten

Se om kursgevinsten er skattepligtig for fordringer erhvervet før 27. januar 2010

 

Mindsterenten er en offentlig fastlagt rentesats, der afgør, om dine kursgevinster er skattepligtige efter kursgevinstloven. Hvis renten på en fordring mindst svarer til mindsterenten, er den "blåstemplet", og en eventuel kursgevinst er dermed ikke skattepligtig.

 

Er renten på fordringen mindre end mindsterenten, er den derimod "sortstemplet", så en eventuel kursgevinst er skattepligtig.

 

Bemærk, at ovenstående udelukkende gælder for fordringer erhvervet før d. 27. januar 2010.

 

Fremadrettet vil mindsterenten stadig blive beregnet, og vil kunne bruges i andre sammenhænge som eksempelvis beskatning af eventuel rentefordel ved personalelån.

 

For perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016 er mindsterenten 0 %.

 

Her kan du se den historiske udvikling i mindsterenten:

 

Periode

Sats

År

1. Juli 2016 - 31. december 2016

0% p.a. 2016

1. januar 2016 - 30. juni 2016

0% p.a. 2016
1. Juli 2015 - 31. december 2015 0% p.a. 2015
1. januar 2015 - 30. juni 2015 0% p.a. 2015
1. Juli 2014 - 31. december 2014 0% p.a. 2014
1. januar 2014 - 30. juni 2014 0% p.a. 2014
1. Juli 2013 - 31. december 2013 0% p.a. 2013
1. januar 2013 - 30. juni 2013 0% p.a. 2013
1. Juli 2012 - 31. december 2012 0% p.a. 2012
1. januar 2012 - 30. juni 2012 1% p.a. 2012
1. juli 2011 - 31. december 2011 2% p.a. 2011
1. januar 2011 - 30. juni 2011 1% p.a. 2011
1. juli 2010 - 31. december 2010 1% p.a. 2010
1. januar 2010 - 30. juni 2010

2% p.a.

2010
1. juli 2009 - 31. december 2009

2% p.a.

2009
1. april 2009 - 30. juni 2009

2% p.a.

2009
1. januar 2009 - 31. marts 2009

3% p.a.

2009
1. juli 2008 - 31. december 2008

4% p.a.

2008
1. januar 2008 - 30. juni 2008

4% p.a.

2008
1. juli 2007 - 31. december 2007

4% p.a.

2007
1. januar 2007 - 30. juni 2007

3% p.a.

2007
1. juli 2006 - 31. december 2006

3% p.a.

2006
1. januar 2006 - 30. juni 2006

2% p.a.

2006
1. juli 2005 - 31. december 2005

2% p.a.

2005

1. januar 2004 - 30. juni 2005

3% p.a.

2005

1. juli 2003 - 31. december 2003

2% p.a.

2003

10. oktober 2002 - 30. juni 2003

3% p.a.

2003

1. januar 2002 - 9. oktober 2002

4% p.a.

2002

23. november 2001- 31. december 2001

3% p.a.

2001

1. januar 2001 - 22. november 2001

4% p.a.

2001

1. juli 2000 - 31. december 2000

5% p.a.

2000

22. oktober 1996 - 30. juni 2000

4% p.a.

2000

22. december 1995 - 21. oktober 1996

6% p.a.

1996

1. januar 1995 - 21. december 1995

7% p.a.

1995

1. juli 1994 - 31. december 1994

6% p.a.

1994

1. januar 1994 - 30. juni 1994

5% p.a.

1994

1. juli 1993 - 31. december 1993

6% p.a.

1993

18. maj 1993 - 30. juni 1993

7% p.a.

1993

17. juni 1991 - 17. maj 1993

8% p.a.

1993

1. juli 1988 - 16. juni 1991

9% p.a.

1991

1. januar 1987 - 30. juni 1988

10% p.a.

1988

1. juli 1986 - 31. december 1986

8% p.a.

1986

2. april 1986 - 30. juni 1986

7% p.a.

1986

2. oktober 1985 - 1. april 1986

9% p.a.

1986