Betalingsfrister for rentefri A-skattelån

 

Fristerne for rentefri A-skattelån for små og mellemstore virksomheder, som følge af Covid-19,
kan ses på nedenstående skema. 

*Bemærk: A-skat og AM-bidrag skal være indberettet rettidigt og korrekt, og virksomheden må
  ikke have forfalden gæld til SKAT.

  

 

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, der er blevet udskudt som følge af Covid-19,
kan ses nedenfor.

*Bemækr: Øvrige betalingsfrister er ikke udskudt og skal betales som normalt.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der er foretaget på baggrund af ovenstående information uden forudgående rådgivning.