Kørebogen

 

Alt om det optimale kørselsregnskab

Kan du dokumentere din skattefri kørselsgodtgørelse?

 • Det kan du, hvis du vælger at benytte SkatteInforms kørebog
 • Kan det betale sig for dig? Læs vores artikel her.
 • SkatteInform har nu lagt Kørebogen ud til gratis download for alle.
 
SkatteInforms kørebog gør det muligt for dig at:
 • opfylde de nye lovkrav til dokumentation af erhvervsmæssig kørsel.
 • holde styr på dit kørselsregnskab
 • redegøre for de indviklede 60-dages regler

Download - gratis


Hidtidig har Kørebogen kunne købes for 140 kr., men nu har SkatteInform lagt Kørebogen ud til gratis download for alle. Du kan nedenfor downloade de skema du har brug for. Snarligt vil du også kunne hente teksten til bogen her. Alt er i PDF format.
(Har du ikke mulighed for at læse PDF format, kan du hente den seneste Adobe PDF reader her)

Her er eksempler på brug af bogens skemaer:


Her kan De finde bogens skemaer til eget brug:


De nye satser for 2018

Fra de nyeste grænser og satser.

Satser for skattefri kørselsbefordring:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,54 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,94 kr. pr. km

Satser for befordringsfradrag mellem hjem og arbejde

0-24 km pr. dag Intet fradrag
25-120 km pr. dag 194 øre pr. km
Over 120 km pr. dag 97 øre pr. km

Til orientering

 • Højesteret har fastslået:
  De beskattes af den del af kørselsgodtgørelsen, De ikke kan redegøre fyldestgørende for.
 • Forhenværende skatteminister Ole Stavad:
  "Det kræves, at den ansatte kan godtgøre, at den samlede benyttelse af bilen udelukkende har været erhvervsmæssig i det pågældende indkomstår. En sådan dokumentation kan næppe være tilstrækkelig, hvis den er mindre detaljeret end et fuldstændigt kørselsregnskab."
 • Skatteministeriet har udsendt en bekendtgørelse, der medfører, at skattemyndighederne kan kræve særlig dokumentation for den erhvervsmæssige kørsel i form af en kørebog. Vi ser mange sager, hvor skattemyndighederne ikke godkender kørselsregnskabet eller situationer, hvor kørselsregnskabet slet ikke er lavet.