Kørebogen

Skatteinforms kørebog er udarbejdet og udgivet som en vejledning til erhvervsmæssig kørsel. Uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, kører i egen bil eller har fri bil, har vi i Kørebogen redegjort for gældende lovkrav til erhvervsmæssig kørsel. Kørebogen indeholder også regler for medarbejders kørsel i gulpladebiler samt deleleasingordninger.

 

Kørebogen henvender sig til:

 

Almindelige lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter

  • som modtager skattefri kørselsgodtgørelse fra deres arbejdsgiver
  • som har fri bil til rådighed
  • som ønsker fradrag efter Skatterådets satser
  • som ønsker fradrag for de faktiske udgifter
Selvstændig erhvervsdrivende
  • som anvender reglerne for fradrag efter Skatterådets satser for kørselsgodtgørelse 
  • som anvender reglerne om fradrag for faktiske udgifter
  • som udelukkende anvender virksomhedens bil til erhvervsmæssig kørsel

 

Uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller hovedaktionær, stiller Skattestyrelsen krav til dit kørselsregnskab. Din dokumentation skal være i orden og fyldestgørende. I tilfælde af at dokumentationen ikke er fyldestgørende, risikerer modtageren at blive beskattet af den udbetalte skattefri kørselsgodtgørrelse. I de seneste afgørelser ser vi, at arbejdsgiver ikke har udført tilstrækkelig kontrol af medarbejdernes kørselsregnskab. Medarbejderen er i disse situationer blevet beskattet af vederlaget. 

 


Download 

Herunder finder du et udsnit af vores Kørebog, som du kan downloade gratis her på hjemmesiden.

 

De nye satser for 2021
 

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse:

Kørsel til og med 20.000 km årligt 3,44 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt 1,90 kr. pr. km

Satser for befordringsfradrag mellem hjem og arbejde:

0-24 km pr. dag Intet fradrag
25-120 km pr. dag 1,90 kr. pr. km
Over 120 km pr. dag 0,95 kr. pr. km

 

Til orientering

 

  • Højesteret har fastslået: De beskattes af den del af kørselsgodtgørelsen, De ikke kan redegøre fyldestgørende for.
  • Forhenværende skatteminister Ole Stavad: "Det kræves, at den ansatte kan godtgøre, at den samlede benyttelse af bilen udelukkende har været erhvervsmæssig i det pågældende indkomstår. En sådan dokumentation kan næppe være tilstrækkelig, hvis den er mindre detaljeret end et fuldstændigt kørselsregnskab."
  • Skatteministeriet har udsendt en bekendtgørelse, der medfører, at skattemyndighederne kan kræve særlig dokumentation for den erhvervsmæssige kørsel i form af en kørebog. Vi ser mange sager, hvor skattemyndighederne ikke godkender kørselsregnskabet eller situationer, hvor kørselsregnskabet slet ikke er lavet. Reglerne om krav til kørselsregnskab kan findes i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000.