Skattekalender 2019

Hold øje med datoerne, så du ikke snyder dig selv.

 

Skattekalenderen giver overblik over, hvornår du skal indsende selvangivelse og betale restskat for at undgå tillæg.

 

1. januar - medio marts

SKAT indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.

Personlige skatteoplysninger: SKAT begynder med at vise flere personlige skatteoplysninger i din skattemappe i Tast-Selv. SKAT opdaterer dem løbende.

Restskat: Din restskat tilskrives en dag-til-dag rente på 2,4 pct. fra 1. jan. til 1. juli. Hvis du anvender betalingssystemet på SKATs hjemmeside beregnes renten automatisk.

Håndværkerfradrag: Håndværkerfradraget kan allerede nu indberettes og vil blive medregnet i din årsopgørelse for 2018, når den dannes medio marts.

Medio marts

Årsopgørelsen for 2018 er klar i din skattemappe på skat.dk. Fra denne dag kan du se årsopgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

 

Udvidet selvangivelse: Har du en udvidet selvangivelse for indkomståret 2018 får du i stedet en servicemeddelelse/servicebrev. Når du har tastet din selvangivelse, får du din årsopgørelse.  

 

Taster du oplysningerne inden 30. marts 2018, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

  Ejendomsvudering: Den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet. Du kan se din gældende ejendomsvurdering på din årsopgørelse. 

Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der pga. suspenderingen ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst i 2018. Indtil da gælder din ejendomsvurdering fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering. 

Alle ejendomme vil blive vurderet med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem.
Medio april og frem

SKAT sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto medio april 2019. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger SKAT din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2019.

medio april  Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post.
1. maj

Frist for årsopgørelsen: For alm. selvangivelser er 1. maj sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2018. Frist for udvidet selvangivelse se 1. juli.

Medio maj Genoptagelse af årsopgørelse: Fra ca. medio maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2018 for de borger der har selvangivelsesfrist den 1. maj. Har du glemt en oplysning kan du oplyse den via tastselv. Du skal dog indtaste en begrundelse.
1. juli

Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligtige, selvangivelse for udenlandsk indkomst og selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Sidste frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

1. september

Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2020 på papir, skal du bestille det senest den 1. september - enten via Tast-Selv-telefon 72 22 18 18 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2019.

20. august,

20. september,

og 20. oktober

Restskat: Hvis du har restskat for 2018, og du ikke indbetaler den via frivillig indbetaling senest d. 1. juli 2019, vil den del af skatten, der overstiger kr. 20.100 plus procenttillæg på 4,4% blive opkrævet i 3 rater med disse indbetalingsdatoer.

Restbeløbet indregnes i den kommende forskudsskat. F.eks. indregnes restskat for 2018 i forskudsskatten for 2020.

Medio November

Forskud 2020: Din forskudsopgørelse for 2020 dannes og kan ses i din Skattemappe i Tast-Selv fra ca. medio november 2019. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2019, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får oplysningerne automatisk, digitalt.

December

Restskat: 31. december er sidste frist for frivillig indbetaling af forventet restskat for 2019, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2019. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.