Afskrivningsloven

 

2021

2020

 Afskrivninger

 
Driftsmidler, maks.

25%

25%

Bygninger og installationer

4%

4%

Installationer i ikke afskrivningsberettiget bygninger

4%

4%

Småaktiver (straksafskrivning)

30.000

14.100

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves fra 14.100 kr. til 30.000 kr. med virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter. 

   
Genvundne afskrivninger (skattepligtig del)

100%

100%

Ekstra afskrivning ved anskaffelse af nye driftsmidler (bortset fra skibe og personbiler), der er afskrivningsberettiget efter § 5. fra 30.05.2012 115% til 31.12.2013 115%
Ekstra afskrivning ved anskaffelse af fabriksnye driftsmidler (bortset fra skibe, personbiler og maskiner, der drives af fossile brændsler). fra 23.11.2020 116% til 31.12.2022 116%

 

Forskudsafskrivninger

Forskudsafskrivninger for skibe over

1.644.600

1.608.000

Maks. årlig afskrivning

15%

15%

Maks. forskudsafskrivning i alt

30%

30%