Afskrivningsloven

 

2023

2022

 Afskrivninger

 
Driftsmidler, maks.

25%

25%

Bygninger og installationer

4%

4%

Installationer i ikke afskrivningsberettiget bygninger

4%

4%

Småaktiver (straksafskrivning)

32.000

31.000

Genvundne afskrivninger (skattepligtig del)

100%

100%

 

Forskudsafskrivninger

Forskudsafskrivninger for skibe over

1.713.500

1.664.300

Maks. årlig afskrivning

15%

15%

Maks. forskudsafskrivning i alt

30%

30%

Afskrivningsloven bestemmer reglerne omkring afskrivning på driftsmidler

Ved afskrivning af et aktiv, nedskriver man altså dets værdi. Aktiver skal afskrives, så den bogførte værdi stemmer overens med den reelle værdi. I praksis betyder det, at en afskrivning er en regnskabsmæssig postering af et aktiv som formindskes over dennes brugstid. 

Afskrivning efter afskrivningsloven kan give fradrag i skatten

Det værditab der pågår aktiverne, altså driftsmidler, er en egentlig udgift for virksomheden, som virksomheden skal betale af sit overskud. Den udgift kan trækkes fra virksomhedens indtjening når skatten skal beregnes, via afskrivning af tabet.