Personlig indkomst

 

2019

2018

 

Gratialer mv.

Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratiale

8.000

8.000

Bundfradrag for visse legater og dusører

28.000

27.400

 

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle, maks. overførsel

241.000

235.800

 

Pensionsbeskatning

Grænser for indskud på kapitalpension

Afskaffet

Afskaffet

Opfyldningsfradrag

51.500

50.400

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)

55.900

54.700

Livsforsikringsafgiften (PBL § 50) og grænse for
konvertering af pensionsydelse (PBL § 29)

10.900

10.700

Maks. indskud af fortjeneste fra virksomhedssalg

2.803.900

2.743.700

 

Skatteloft

Skatteloft personlig indkomst ekskl. kirkeskat

52,05 %

52,02 %