Personlig indkomst

 

2023

2024

 

Gratialer mv.

Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratiale

8.000

8.000

Bundfradrag for visse legater og dusører

30.500

31.600

 

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle, maks. overførsel

262.500

271.800

 

Pensionsbeskatning

Opfyldningsfradrag

56.100

58.100

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)

60.900

63.100

Livsforsikringsafgiften (PBL § 50) og grænse for
konvertering af pensionsydelse (PBL § 29)

11.900

11.500

Maks. indskud af fortjeneste fra virksomhedssalg

3.054.700

3.162.500

 

Skatteloft

Skatteloft personlig indkomst ekskl. kirkeskat

52,07%

52,07 %