Personlig indkomst

 

2021

2020

 

Gratialer mv.

Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratiale

8.000

8.000

Bundfradrag for visse legater og dusører

29.300

28.600

 

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle, maks. overførsel

252.000

246.400

 

Pensionsbeskatning

Opfyldningsfradrag

53.800

52.600

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)

58.500

57.200

Livsforsikringsafgiften (PBL § 50) og grænse for
konvertering af pensionsydelse (PBL § 29)

11.400

11.100

Maks. indskud af fortjeneste fra virksomhedssalg

2.931.800

2.866.600

 

Skatteloft

Skatteloft personlig indkomst ekskl. kirkeskat

52,06 %

52,06 %