Pjecer

Information skræddersyet til dig og din virksomhed

SkatteInform har udgivet en række pjecer om specielle skattemæssige emner, og efter aftale kan vi også udarbejde pjecer om konkrete skattemæssige forhold til din virksomhed. F.eks. tilbyder vi information om:

  • Ud- og indstationering
  • Generationsskifte
  • Skattesager
  • Særlige forhold for mindre erhvervsdrivende
  • Benyttelse af medarbejderaktier

Kontakt os for mere information.