Afgifter og gebyrer

 

2021

2020

 

Afgifter af dødsboer og gaver

Bundfradrag ved boafgift

308.800

301.900

Bundfradrag ved gaveafgift, nære slægtninge

68.700

67.100

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.000

23.500

Bo- og gaveafgiftsprocent ved arv til nære slægtninge

15%

15%

Sats for aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger,

der opfylder betingelserne for succession mv.

 15%

15%

Tillægsboafgiftsprocent, arv ikke nære slægtninge

25%

25%

Gaveafgiftsprocent ved visse andre overdragelser

36,25%

36,25%

 

Klageafgift eller gebyr 

Bindende forhåndsbesked, egne forhold

400

400

Gebyr for anmodning om omgørelse

2.500

2.500

Klageafgift Skatteankestyrelsen 1.100 1.100

 

Moms

Afgiftssats

25%

25%

Mindstegrænse momsreg. (særregler for blinde og kunstnere)

50.000

50.000

Grænse for momsreguleringsforpligtelse

100.000

100.000

 

Lønsumsafgift

Momsfri virksomheder

4,12%

4,12%

Finansiel virksomhed

15,3%

15,2%

Lotterier, organisationer, fonde og foreninger

6,37%

6,37%

Udgivere eller importører af aviser

3,54%

3,54%