Afgifter og gebyrer

 

2021

2020

 

Afgifter af dødsboer og gaver

Bundfradrag ved boafgift

308.800

301.900

Bundfradrag ved gaveafgift, nære slægtninge

68.700

67.100

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.000

23.500

Bo og gave afgiftsprocent ved arv til nære slægtninge

15%

15%

Sats for aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger,

der opfylder betingelserne for succession mv.

 15%

15%

Tillægsboafgiftsprocent, arv ikke nære slægtninge

25%

25%

Gaveafgiftsprocent ved visse andre overdragelser

36,25%

36,25%

 

Klageafgift eller gebyr 

Bindende forhåndsbesked, egne forhold

400

400

Gebyr for anmodning om omgørelse

2.500

2.500

Klageafgift Skatteankestyrelsen 1.100 1.100

 

Moms

Afgiftssats

25%

25%

Mindstegrænse momsreg. (særregler for blinde og kunstnere)

50.000

50.000

Grænse for momsreguleringsforpligtelse

100.000

100.000

 

Lønsumsafgift

Momsfri virksomheder

4,12%

4,12%

Finansiel virksomhed

15,3%

15,2%

Lotterier, organisationer, fonde og foreninger

6,37%

6,37%

Udgivere eller importører af aviser

3,54%

3,54%