Kapitalindkomst

   

2024

2023

2022

Ejendomsavancebeskatningsloven

 
Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig  

338.800

327.200

317.800

 

Kursgevinstbeskatningsloven

 
Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab  

2.000

2.000 2.000

 

Skatteloft

 
Skatteloft positiv nettokapitalindkomst  

42%

42% 42%
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget  

49.700

48.800 47.400
   

 

   

Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning

 

 

   
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt (egenudlejning)  

12.700

12.200 11.900
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau  

46.100

44.500 43.200
         
Udlejning af værelser i ejerboliger        
1 1/3 % af ejendommens offentlige værdi, dog minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

Gælder både udlejning af lejeboliger og ejerboliger
 

24.000

24.000 24.000
         
Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året        
Bundfradrag (egenudlejning)   12.700 12.200 11.900
Bundfradrag (bureau)   32.300 31.200 30.300

Hvad er kapitalindkomst? 

Kapitalindkomst udgør i medfør af Personsskatteloven § 4 det samlede nettobeløb af: 

- Renteindtægter og renteudgifter

- Gevinster og tab ved aktier

- Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed

- Skattepligtig aktieudbytte, der ikke er aktieindkomst

- Overskud eller underskud af en- eller tofamiliehuse, m.v., fritidshuse, ejerlejligheder og lignende

- Provisioner

- Fradrag af rentekorrektion

- Fortjeneste på fastejendom

 

Skal vi tale nærmere om kapitalindkomst?

Skatterådgivning hos Skatteinform er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at kunne få din skattesituation optimeret både skattemæssigt, juridisk og økonomisk. Med os er du sikret et klart overblik af dine økonomiske forhold og skatte situation, hvor man med det kan ligge en klar og tydelige skattemæssig strategi, som skaber værdi for dig som privatperson eller virksomhedsejer. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe.