Kapitalindkomst

 

2021

2020

Ejendomsavancebeskatningsloven

Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig

314.000

307.100

 

Kursgevinstbeskatningsloven

Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab

2.000

2.000

 

Skatteloft

Skatteloft positiv nettokapitalindkomst

42%

42%
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget

46.800

45.800
 

 

 

Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt

11.700

11.500
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau

42.700

60.000
Minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

24.000

24.000