Kapitalindkomst

   

2021

2020

Ejendomsavancebeskatningsloven

 
Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig  

314.000

307.100

 

Kursgevinstbeskatningsloven

 
Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab  

2.000

2.000

 

Skatteloft

 
Skatteloft positiv nettokapitalindkomst  

42%

42%
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget  

46.800

45.800
   

 

 

Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning

 

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt (egenudlejning  

11.700

11.500
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau  

42.700

60.000
       
Udlejning af værelser i ejerboliger      
1 1/3 % af ejendommens offentlige værdi, dog minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

Gælder både udlejning af lejeboliger og ejerboliger
 

24.000

24.000
       
Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året      
Bundfradrag (egenudlejning)   11.700 29.300
Bundfradrag (bureau)   29.900 29.300