Gaver fra arbejdsgiver

De fleste gaver er skattepligtige - men der er undtagelser

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig, uanset betegnelse eller udbetalingsform.


Dog er der mulighed for ved særlige lejligheder at forære medarbejderne skattefri gaver.

Ved særlige lejligheder forståes lejligheder, hvor der traditionelt gives gaver, dvs. fødselsdage, jubilæer o. lign. Skattefriheden er betinget af, at gavens værdi ikke overstiger, hvad der generelt anses for normalt til lejligheden. Dette beløb vil være "et par hundrede kroner". Overstiger gavens værdi dette beløb, vil medarbejderen skulle beskattes af forskellen.

Gaver i forbindelse med jul og nytår beskattes ikke, såfremt værdien ikke overstiger kr. 800,- Overstiger gavens værdi 800 kr. vil medarbejderen skulle beskattes af hele gavens værdi.

Det bemærkes i øvrigt, at det er et krav, at gaven er en tingsgave, dvs. ikke kontanter eller gavekort.