Gaver fra arbejdsgiver

De fleste gaver er skattepligtige - men der er undtagelser

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig, uanset betegnelse eller udbetalingsform.


Dog er der mulighed for ved særlige lejligheder at forære medarbejderne skattefri gaver. Gaver i forbindelse med jul og nytår, fødselsdage, m.v. beskattes ikke, såfremt værdien ikke overstiger kr. 1200 pr. år. Overstiger gavens værdi kr. 1200 vil medarbejderen skulle beskattes af hele gavens værdi.

Beløbsgrænsen for julegaver er dog maks. kr. 900.

Det bemærkes i øvrigt, at det er et krav, at gaven er en tingsgave, dvs. ikke kontanter eller gavekort.

 

Skattefrit bundfradrag ved særlige lejligheder: Skattefrit bundfradrag fra arbejdsgiver til medarbejder i forbindelse med fratrædelse af sin stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum (25 års jubilæum) medregnes til den skattepligtige indkomst med fradrag af kr 8.000. 

 

Der gælder dog særlige betingelser, som skal opfyldes for at reglene kan anvendes.

 

*Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der er foretaget på baggrund af ovenstående information uden forudgående rådgivning.