Gaver fra arbejdsgiver

De fleste gaver er skattepligtige - men der er undtagelser

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig, uanset betegnelse eller udbetalingsform.


Dog er der mulighed for ved særlige lejligheder at forære medarbejderne skattefri gaver. Gaver i forbindelse med jul og nytår, fødselsdage, m.v. beskattes ikke, såfremt værdien ikke overstiger kr. 900,- pr. år. Overstiger gavens værdi 900 kr. vil medarbejderen skulle beskattes af hele gavens værdi.

Det bemærkes i øvrigt, at det er et krav, at gaven er en tingsgave, dvs. ikke kontanter eller gavekort.

 

Gaver ved særlige lejligheder: Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder i forbindelse med fratrædelse af sin stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum (eks. 25 års jubilæum) medregnes til den skattepligtige indkomst med fradrag af kr 8.000. 

 

Der gælder dog særlige betingelser, som skal opfyldes for at reglene kan anvendes.

 

*Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der er foretaget på baggrund af ovenstående information uden forudgående rådgivning.