Ydelser

SkatteInforms medarbejdere er et team af statsautoriseret revisor og skattekonsulenter, der har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen, årsregnskabsloven, selskabsloven, regnskaber og retspraksis på skatteområdet.

 

Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de juridiske og økonomiske aspekter, og vores skatteeksperter kan føre sager til og med Skatteankestyrelsen.

 

Vi har stor ekspertise og erfaring inden for skatterådgivning, skattesager, revision og regnskab til personer og selskaber i alle brancher og størrelser.

 

Vi kan blandt andet hjælpe med følgende:

 

SkatteInform

SKATTERÅDGIVNING

- Personskat/selvangivelser 

- Virksomhedsskatteordning

- Fraflytning/tilflytning

- K/S og P/S - rådgivning og optimering

 

- Skattesag

SkatteInform

REVISION OG ANDRE ERKLÆRINGSYDELSER

- Revision

 

- Review/Gennemgang

 

- Assistance med regnskabsopstilling

 

- Andre erklæringsopgaver

SkatteInform

ØKONOMISTYRING OG EFFEKTIV BOGFØRING

- Bogføring

 

- Lønadministration

 

- Fakturering

 

- Betaling af regninger

 

- Moms