Ligningsmæssige fradrag

 

2019

2018

 

Lønmodtagerfradrag

Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9

6.200

6.100

Beskæftigelsesfradrag LL§ 9J, stk. 2, maks. 8,75%,

37.200

34.300

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

22.400

21.200

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner

16.300

15.900

Maksimalt fradrag for fagligt kontingent

6.000

6.000

 

 

 

Håndværkerfradrag

 

 

Maksimalt fradrag for udgifter til håndværkerydelser med grønt sigt i hjemmet

12.200

12.000

Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet

6.100

6.000

     

Befordringsfradrag (hjem-arbejde)

0 - 24 km pr. dag

Intet

fradrag

Intet

fradrag

25 - 120 km pr. dag

1,98

1,94 
Over 120 km pr. dag 0,99 0,97 
Over 120 km pr. dag i visse udkantskommuner 1,98 1,94 
Fradrag ved passage af Storebælt i egen bil/motorcykel

110

110

Fradrag ved passage af Storebælt med kollektiv trafik

15

15

Fradrag ved passage af Øresund i egen bil eller motorcykel

50

50

Fradrag ved passage af Øresund med kollektiv trafik

8

8

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag

278.100

272.100

Maks. tillægsbeløb til befordringsfradrag

15.400

13.900

 

Etableringskonto

Maks. henlæggelse af nettolønindtægt,

60%

60%

Dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt og min. 5.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering.

89.500

87.800

 

Rejsegodtgørelse

   
Kost

509

498

Logi

219

214

Loft over rejsefradrag

28.000

27.400

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Kørsel 0 - 20.000 km i egen bil/motorcykel

3,56

3,54 

Kørsel over 20.000 km i egen bil/motorcykel

1,98

1,94 

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 0,53 0,53 
     
Børnebidrag pr. år    
Normalbidrag 16.644 16.320
Heraf grundbeløb 14.736 14.448
- tillæg, ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.908 1.872