Satser for personer

 

 

2023

2022

 

 

 

Skatteprocenter og bundfradrag

 

 

 

 

 

Bundskattesats

12,09%

12,09%

 

 

 

Topskattesats

15%

15%

Beregnes af personlig indkomst + bidrag til kapitalpension

 

 

Topskattegrænse

568.900

552.500

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller

48.800

97.600

47.400

94.800

     

 

AM-bidrag

   

AM-bidrag

8%

8%

   

 

 

 

Personfradrag

 

 

For alle over 18 år

48.000

46.600

Unge under 18 år

38.400

37.300

 

 

 

Aktieindkomst

 

 

Progressionsgrænse for aktieindkomst

58.900

57.200

Skat af aktieindkomst

 

 

Under progressionsgrænsen

27%

27%

Over progressionsgrænsen

42%

42%

 

 

 

Midlertidigt arbejde i Danmark

 

 

Beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere(7 år)

-

27%

Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (før AM-bidrag)

-

70.400

 

 

 

Begrænset skattepligtige

 

 

Kommuneskat

-

24%

Statsskat

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

Personfradrag i visse A-indkomster

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

 

 

 

Restskat og overskydende skat

 

 

Grænse for indregning af restskat

22.300

21.700

Restskat betalt inden årets sidste bankdag

-

0%

Godtgørelse overskydende skat

-

0%

Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/7

 Dec. 2022

1,7%

Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/7

 Dec. 2022

3,7%

 

 

 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

 

 

Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen

22%

22%

Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud

25%

25%

Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning

5.000

5.000

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.

214.900

208.700

Maks. henlæggelse pr. år for kunstnere mv.

716.000

695.400

Rentekorrektion

Fastlægges senere.

3%

Kapitalafkastsats

Fastlægges senere.

0%

Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst

56.100

54.500

Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse

78%

78%

Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier

763.700

741.800

 

 

 

Dødsbobeskatning

 

 

Mellemperiode skatteprocent

50%

50%

Dødsboskat

50%

50%

Bofradrag i skatten pr. måned

6.400

6.200

Mellemperiodefradrag

2.400

2.300

 

 

 

Beløbsgrænser for skattefrihed:

 

 

Boets aktiver ved boafslutning

3.160.900

3.070.100

Boets nettoformue ved boafslutning

3.160.900

3.070.100

 

 

 

Supplerende kompensation 

Årlig grøn check til alle fyldt 18 år
Årlig grøn check til pensionister

Afskaffet
875

263
875

Supplerende grøn check pr. barn til alle fyldt 18 år
Supplerende grøn check pr. barn til pensionister

120*
120*

90*
110*

Tillæg til grøn check til pensionister med lave indkomster

280

280

Aftrapningsgrænse for grøn check

441.900

429.200

Aftrapningsgrænse for supplerende kompensation til alle fyldt 18 år

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til pensionister

-

11.667

3.507

11.667

Indkomstgrænse for tillæg til grøn check

258.300

250.800

Aftrapningsprocent for nedsættelse af grøn check

7,5%

7,5%

 

Boafgift af gaver

 

Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede

71.500

69.500

Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

25.000

24.300

Bundfradrag ved boafgift

321.700

312.500

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge

25%

25%

     

Digital betaling

   
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen - 8.000