Forkert afgørelse fra Skattestyrelsen

I flere sager har SKAT (Skattestyrelsen) truffet forkerte afgørelser. Dette har medført, at skatteyderen har betalt alt for meget i skat. Vi taler konkret om flere hundrede tusinde kroner.

Dato 06/07 2020

 

I denne sag fandt vi i SkatteInform en alternativ måde at løse problemet. Vi fik hurtigt og effektivt en ny afgørelse fra SKAT til vores klient fordel. Sagen kunne ellers have trukket ud og udviklet sig til flere indkomstår. Resultatet blev, at vi sparede vores klient for store skattebetalinger og mange sagsomkostninger.

 

Beskatning af personalegoder

SKAT (Skattestyrelsen) kan være meget hårde ved ligningen af mulige personalegoder, som kan resultere i urimelig høj beskatning af beløb, som ikke har haft nogen værdi for skatteyderen eller som skatteyderen har tjent.

Vi har fået ændret skatteansættelsen og yderligere fået fradrag for udgifter, som SKAT havde nægtet fradrag for. Skatteyderen skulle herudover ikke betale skat af personalegodet og slap herved for at betale unødig skat.