Eksempel for beskatning af en dansk ejendom beliggende i kommunen Lyngby-Taarbæk

Nedenfor viser vi et eksempel på beregning af grundskyld og ejendomsværdiskat for 2024 sammenholdt med udgifterne for 2023.

16/11 2023

 

Ejendommen er beliggende i Kongens Lyngby:

 

Beregning af Grundskyld for 2023 og 2024:

 ÅR

 Grundværdi

 Beskatnings-   grundlag

 Grundskylds-   promille

 Grundskyld

 2023

 2.000.000 kr.

 2.000.000 kr.

 21,48‰

 42.960 kr.

 2024

 6.000.000 kr.

 4.800.000 kr.

 6,7‰

 32.160 kr.

 Fald

 

 

 

 -10.960 kr.

 

Beregning af Ejendomsværdiskat for 2023 og 2024:

 ÅR

 Ejendomsværdi  

 Beskatnings-   grundlag*

 Ejendomsværdi-   sats

 Sats for   nedslag**  

 Standard-   nedslag***  

 Ejendomsværdi-   skat

 2023

 4.300.000 kr.

 2.700.000 kr.

 0,92%

 -0,18%

 -1.200 kr.

 18.780 kr.

 2024

 11.000.000 kr.

 8.800.000 kr.

 0,51%

 -0,1%

 -1.200 kr.

 34.880 kr.

 Stigning

 

 

 

 

 

 + 16.100 kr.

 

*) for 2023 er grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat den laveste værdi af ejendomsværdien med tillæg for 2001, 2002 og 2022.

**) Sats for nedslag gælder for ejendomme erhvervet før 1. juli 1998

***) Standard nedslag beregnes som 0,021 % af ejendomsværdien dog maksimum kr. 1.200

 

Beregning af skatterabat for 2024

 

 Grundskyld 

 Ejendoms-   værdiskat

 Samlet   ejendomsværdi-   skat og   grundskyld

 Gamle regler

 42.960 kr.

 18.780 kr. 

       61.740 kr.

 Nye regler

 32.160 kr. 

 34.880 kr.

       66.880 kr.

 Skatterabat   i alt

 - 10.800 kr.

 16.100 kr.

         5.300 kr.

 

Konklusion og gode råd:

For ejere, der har erhvervet ejendommen før den 1. januar 2024 opnås en skatterabat, hvis summen af den nye ejendomsværdiskat og grundskyld overstiger summen af ejendomsværdiskat og grundskyld for året før 1. januar. 2024.

 

Grundskylden er tidligere opkrævet særskilt fra kommunen. Opkrævning af grundskyld er nu overgået til staten, hvorfor beløbet for 2024 og fremover opkræves via forskudsopgørelsen.

 

Fejl i opkrævningerne på forskudsopgørelsen:

 

Det skal bemærkes, at der i nogle tilfælde på forskudsopgørelsen for 2023 er sket en forkert opkrævning af ejendomsværdiskatten og grundskyld, da Skattestyrelsen ved en fejl ikke har beregnet skatterabatten korrekt på forskudsopgørelsen. Det forventes at skatterabatten bliver reguleret på forskudsopgørelsen på et senere tidspunkt eller senest på den endelige årsopgørelse for 2024.

 

Husk derfor at reserver penge til den skyldige forskudsskat/restskat.   

 

Artikel om de nye boligskatteregler:

Vi henviser herudover til vores artikel på Boligskatteregler om de nye boligskatteregler for 2024.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi kan hjælpe med at omstille jer til de nye regler for ejendomsværdiskatten og oplyse hvilken indflydelse det kan have for din boligskat og hvordan du kan håndtere det skattemæssigt.  Vær mere end velkommen til at kontakte en af vores professionelle skatterådgivere for yderligere spørgsmål. 

 

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

 

 

Kilde:  

Der henvises til ejendomsskatteloven ESL (30/06/2023)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/678