Nye boligskatteregler for 2024

Der er nu kommet nye boligskatteregler for 2024, hvilket kan påvirke din skattebetaling. Læs mere her for at finde ud af, hvordan det påvirker dig, som ejer af din bolig.

 

 

 

16/11 2023

De nye boligskatteregler omhandler beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld.

Lovpakken indeholder lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld. det er værd at bemærke at beregningsgrundlaget er baseret på nye og væsentligt højere ejendomsvurderinger.

Den boligskat man betaler som boligejer består af to dele; ejendomsværdiskat og grundskyld. Ejendomsværdiskat er den skat, man betaler for selve rådigheden over ejerboligen. Grundskylden er den skat man betaler for grunden, som boligen er placeret på. Samlet kalder vi disse skatter for boligskat.

 

Nye satser og beregningsprincipper   

 

Ejendomsværdiskat   

I dag betales 0,92 %. i ejendomsværdiskat af ejendomsværdien op til 3,040 mio. kr. og 3 %. af værdien derover. Med de nye boligskattelettelser falder satsen til 0,51 %. og er gældende frem til en ny progressionsgrænse på 9,2 mio. kr. og derefter skal der anvendes en ny lavere sats på 1,4 %.  

Man kan få nedslag på sin ejendomsværdikat hvis man har erhvervet den senest d. 1. juli 1998, og få en nedslag med en sats på 1,0 promille (0,1%). Boligejere der har erhvervet senest førnævnte dato kan få yderligere nedslag på 2,1 promille, bemærk man maks. kan få nedslag på 1.200 kr.

 

Fremover anvendes den seneste vurdering som beskatningsgrundlag. Det er ikke længere muligt at anvende ejendomsværdier baseret på tidligere år.

 

Grundskyld

I 2024 bliver grundskyldspromillen sat ned i alle kommuner. Den nuværende gennemsnitlige grundskyldspromille vil blive sat ned fra 27 promille (2,7 %) til det et nyt landsgennemsnit på 7,4 promille (0,74%). Det skal fremføres at der er implementeret en reguleringsprocent på 2,8 %. Det betyder, at grundskylden fremover ikke kan stige mere end 2,8 %.

 

Skatterabat for boligejere

Såfremt der er tale om en ejendomsværdiskattepligtig ejendom, som er erhvervet (overtaget) senest d. 31. december 2023, vil man som udgangspunkt være omfattet af de gamle regler. Der gives en rabat, når de nye regler træder i kræft. Hvis man som boligejer selv med de lave satser står til at stige i den samlede boligskat, vil man få en skatterabat, der gør at din boligskat ikke stiger i 2024. Rabatten vil udgøre forskellen mellem den samlede boligskat, du skal betale i 2024 med de nye regler, og den samlede boligskat, du skulle have betalt med de nuværende regler, medmindre den er nedsat. Negativ rabat betyder, at du har fået en skattelettelse efter de nye regler. Denne skatterabat bortfalder ved salg af ejendommen.

 

BEMÆRK: Forskudsopgørelsen har endnu ikke taget højde for situationer, hvor den beregnede boligskat er samlet lavere, men hvor der er højere skat på enten grundskyld eller ejendomsværdiskat. Hvis din ejendomsværdiskat eksempelvis stiger med 10.000 kroner, og din grundskyld falder med 15.000 kroner, så burde du ikke få skatterabat. Faktisk står du til en samlet skattebesparelse på kr. 5.000 efter de nye regler i boligskat.

 

Men alligevel får du en rabat på 10.000 kroner, da systemet endnu ikke er klar til at koble de to skatter sammen. Fejlen har den konsekvens, at du opkræves for lidt og således senere skal betale det for lidt opkrævede beløb.

 

Hvis du får en forkert rabat i 2024, vil pengene senere blive reguleret enten via en rettet forskudsopgørelse eller via din årsopgørelse for 2024, som overskydende eller restskat.

 

Særligt vedr. nybygninger og ombygning

For nybyggeri og ombygning kan der også opnås skatterabat, hvis byggeriet færdigmeldes senest 1. januar 2024 for grundskylden og ejendomsværdiskat. Hvis grunden er overtaget inden senest d. 31. december 2023, men nybyggeriet færdigmeldes den 1. januar 2024 vil man ikke opnå skatterabat for ejendomsværdiskatten.

 

For ejendomme der anvendes delvist erhvervsmæssigt

Hvis ens bolig ikke står til rådighed som bolig hele året og f.eks. udlejes i en periode, kan man stadig få nedsat sin ejendomsværdiskat for den periode som den skattepligtige ikke bor i boligen.

 

Såfremt man har udlejet en del af sin bolig eller ejendom som helårsudlejning kan man ligeledes få sin boligskat nedsat og kun betale for den del af boligen/ejendommen, man har rådighed over.  Grundskyld skal man betale uanset om man anvender boligen privat eller erhvervsmæssigt.

 

Rente af Indefrysningsordningen

Opkrævningen af grundskylden flyttes fra kommune til staten, og derved skal grundskylden fremover betales via din forskudsskat. Det skal oplyses, at boligejere fortsat kan anvende indefrysningsorden til evt. stigninger i fremtiden, men nye indbetalinger til ordningen vil ikke længere være rentefrit. Efter årsskiftet vil ordningen forrentes med 3,57% (2024). Indbetalinger mellem 2018-2023 forrentes ikke. Renten er ikke fradragsberettiget, renten svarer ca. til 5,3% på et almindeligt banklån.

 

Udenlandsk sommerbolig

For ejendomsværdiskat på boliger beliggende i udlandet vil der tages udgangspunkt i handelsværdi i forudgående indkomstår. Skattestyrelsen har for visse lande godkendt den udenlandske offentlige vurdering. Skattestyrelsen vil fra og med indkomståret 2024 godkende udenlandske vurderinger for ejendomme, der er beliggende i Sverige og Storbritannien. For ejendomme beliggende i andre lande hvor deres ejendomsvurdering ikke kan sidestilles med dansk vurdering, skal man bruge købsprisen i købsåret og anvende et prisindeks til at fremindeksere handelsværdien for at opnå samme prisniveau tilsvarende på danske ejendomme. For ejendomme beliggende i lande hvor der ikke findes et prisindeks for det pågældende land, skal man anvende den danske prisindeks.

 

Eksempel

Vi henviser til vores artikel her, der viser et eksempel på beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld med skatterabat for en dansk ejendom.  

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi kan hjælpe med at omstille jer til de nye regler for ejendomsværdiskatten og oplyse hvilken indflydelse det kan have for din boligskat og hvordan du kan håndtere det skattemæssigt.  Vær mere end velkommen til at kontakte en af vores professionelle skatterådgivere for yderligere spørgsmål. 

 

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

 

Kilde:   

Der henvises til ejendomsskatteloven ESL (30/06/2023)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/678