Virksomhedsordningen

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller overvejer du at starte virksomhed op kan det være værdifuldt for dig at overveje, om du ønsker at drive virksomheden personligt eller via selskab.

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge mellem 3 beskatningsformer:

 

  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen
  • Personskatteloven


Du kan også vælge at drive virksomheden via et selskab.

Du kan spare penge i SKAT ved at vælge den rigtige beskatningsordning.

Vi yder etableringsrådgivning ved opstart af virksomhed. Kontakt os for at høre vores tilbud til dig/jer.

 

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved virksomhedsordning kontra selskabsform her

 

SkatteInform

Virksomhedsordningen (VSO) som kan spare dig for topskat

Du kan udjævne indkomsten over flere år, således at din samlede betaling af topskat kan formindskes. Det sker ved at lade hele eller en del af overskuddet blive stående i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 22 pct. På denne måde sker der en form for ligestilling mellem beskatningen af personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber.

 

SkatteInform

Virksomhedsordningen kan give dig fradrag i topskatten af renteudgifter

Med virksomhedsordningen har dine renter en fradragsværdi på op til 56,5% i stedet for 33,6%, og du kan opspare dine penge i din virksomhed og undgå topskat.

SkatteInform

Negativ indskudskonto i virksomhedsordningen – et værktøj, der begrænser fradrag for private renteudgifter

Hvis gælden i virksomheden overstiger aktiverne, er indskudskontoen negativ. En negativ indskudskonto kan være udtryk for, at der indgår privat gæld i virksomheden, og der kan derfor ikke foretages foreløbig beskatning (opsparing), ligesom der beregnes rentekorrektion, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. 

SkatteInform

Firmabil i virksomhedsordningen

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende vælger at lade en blandet benyttet bil indgå i virksomhedsordningen, skal den private kørsel beskattes efter reglerne om fri bil. Til gengæld kan samtlige afskrivninger og driftsomkostninger fragå ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat.

SkatteInform

Har du midler i virksomhedsordningen, som du gerne vil investere?

Har du til hensigt at investere i finansielle aktiver i virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, at ikke alle typer af finansielle aktiver anses for at være erhvervsdrivende, og kan derfor ikke indgå i virksomhedsordningen.

SkatteInform

Virksomhedsordningen ved salg af virksomhed – og hvad så?

Overvejer du at sælge din virksomhed?

Du skal være opmærksom på, at du træder ud af virksomhedsordningen i forbindelse med, at du afstår eller ophører helt med virksomheden. Læs her hvordan du kan udskyde ophørsbeskatningen til et senere år.