Personlige regnskaber samt selvangivelser

Dit personlige regnskb forklarer din og evt. ægtefælles nuværende finansielle status. Opgørelsen vil normalt indeholde oplysninger såsom din/jeres personlige formue, sammen med oplysninger om din/jeres personlige forpligtelser, indtægtskilder, og andre oplysninger, der er relevante for den enkeltes økonomi og skattepligtige indkomst.

 

Det personlige regnskab kan være nyttig, hvis du skal optage lån eller hvis du gerne vil have overblik over din/famillies økonomi.

 

Udarbejdelse af selvangivelsen indgår altid som en naturlig del af arbejdsopgaven, når vi har udarbejdet dit personlige regnskab.

 

Vi udarbejder dit årsregnskab og rådgiver dig om virksomhedsskat:

Hvis du driver selvstændig virksomhed udarbejder vi også gerne årsregnskab for din virksomhed.

Vi rådgiver dig om valg af virksomhedsordning eller kapitalafkastordning samt anden skattemæssige forhold.

 

Andre tilfælde:

Vi tilbyder også gerne assistance med opgørelse af aktieindkomst samt selvangivelse med udenlandsk indkomst m.v..

Nedenfor er eksempler på områder, som vi kan hjælpe med:

 

  • Indkomst- og formueopgørelse
  • Personbeskatning
  • Virksomhedsbeskatning
  • Pensionsbeskatning
  • Beskatning af dødsbo
  • Skat ved arbejde i udlandet
  • Social sikring ved arbejde i flere lande

 

Er du interesseeret i ovenstående ydelser eller skattemæssige assistance, kan du kontake os på på telefon 33 32 10 10 eller send en e-mail på info@skatteinform.dk.

 

SkatteInform
Frederiksborggade 54, 1. tv
1360 København K

Tlf.: 33 32 10 10
Fax: 33 32 39 10
info@skatteinform.dk