Urimelig og urigtig beskatning af pensionist

Skattestyrelsen har anklaget vores klient, som er pensionist, for ikke at have medtaget køb af valuta i selvangivelsen, selvom det er flere år efter forældelsesfristen. 

Dato 16/01 2023

 

Skattestyrelsen har i en sag påstået, at vores klient har handlet uagtsomt. Det vil sige, at vores klient er beskyldt for bevidst ikke at medtage køb af valuta som indtægt på selvangivelsen, da pengene er hævet fra hendes bankkonto mere end to dage før tidspunktet for veksling af pengene.

Skattestyrelsens begrundelse:

”For dine øvrige kontante hævninger i 2016 viser vores gennemgang, at der hverken er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med de valutavekslinger, som du har foretaget i samme periode.”

Skattestyrelsen har overfor os påstået, at der findes en fast praksis for, at penge som er hævet mere end to dage før de bruges - altså har ligget kontant i hjemmet – kan beskattes, hvis skatteyderen ikke kan dokumentere, at der er en tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med hævningerne i banken og betalingerne/valutavekslingerne.

Skattestyrelsen har ikke på vores opfordring fremlagt dokumentation for den faste praksis. Det hænger nok sammen med at den ikke findes! Vi har ledt med lys og lygte efter denne praksis, som var det en nål i en høstak.

Vi har i forbindelse med en genoptagelsessag mod Skattestyrelsen fremlagt dokumentation for, hvor pengene er kommet fra.

Skattestyrelsen har rejst sagen i 2022 for indkomståret 2016. Altså flere år efter forældelsesfristen er indtrådt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der er tale om uagtsomhed. Det vil sige, at vores klient, som pensionist skulle vide, at hun skulle kunne dokumentere, hvornår hun har hævet penge i banken og lagt dem i hjemmet og derefter taget dem igen og vekslet dem eller foretaget køb. Dette vil kræve, at almindelige lønmodtagere som minimum skal føre en kasserapport i eget hjem af kontante midler. Dette krav findes ikke i skattelovgivningen.

Vi skal oplyse, at der i denne sag er tale om mindre beløb og beløb, som kan være indenfor det sædvanlige privatforbrug for indkomståret.

Vi har fået lov af vores klient til at offentliggøre denne sag. Følg med når vi senere følger op på sagens videre forløb.

Vi assisterer i sager, hvor skatteydere er blevet urimelig eller urigtig beskattet.

Vi finder den optimale løsning for dig.

Kontakt SkatteInform
Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10
Send en e-mail på info@skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.