Du kan også vinde din skattesag!

Inden for en måned har Cand.Polit/Master in Tax  LL.M. William Nilsson fået fuldt medhold i to sager ved Landsskatteretten.

Dato 17/05 2022

 

Den første var en sag, hvor Landsskatteretten havde givet en anden skatteyder fuld medhold og begrundelsen ramte 100 % plet med vores, hvorfor skattemyndighederne genoptog sagen og ændrede skatteansættelsen for vores klient i henhold til vores påstand. Der var tale om en sag, hvor Skattestyrelsen ikke havde godkendt at lønnen opfyldte reglerne for at være omfattet af forskerskatteordningen. Vi fik ret og vores klient fik rigtig mange skattepenge retur. 

William Nilsson fik igen fuldt medhold i en sag, hvor Skattestyrelsen havde forhøjet indkomsten som følge af en påstand om, at det var groft uagtsomt, at vores klient ikke havde fundet, at hans arbejdsgiver havde indberettet en for lav indkomst i forbindelse med udnyttelse af medarbejderaktier. Arbejdsgiver var indberetningspligtig og der var tale om et låst felt, som vores kunde ikke kunne rette i.

Vores kunde får nu nedsat hele forhøjelsen. 

Hos SkatteInform finder vi den optimale løsning.