Skattesager

Har du fået brev fra SKAT - Det nytter at klage over skatten…

Mange borgere og virksomheder føler, at det er fuldstændigt udsigtsløst at argumentere mod skattemyndighederne. SkatteInform er en virksomhed, der tilbyder rådgivning og hjælp til borgere og virksomheder, der har brug for hjælp med skattesager. SkatteInform har skattespecialister med mere end 25 år erfaring. De kan hjælpe med at løse din sag mod skattemyndighederne, sikre at dine processuelle rettigheder overholdes, og at du betaler den retmæssig skat samt at den endelige afgørelse er mest mulig korrekt.

 

Konkret og erfaren rådgivning i skattesager 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af din skattesag. I hvert enkelt tilfælde vurderer vi, om der er udsigt til, at vi kan få helt eller delvis medhold i en klage. Hvis vi ikke mener, der er udsigt hertil, anbefaler vi, at den ikke påklages. 

Vi vil som udgangspunkt under det uforpligtende møde foretage en kvalificeret vurdering om muligheden for at påklage og vinde skattesagen, redegøre for fordele og ulemper samt omkostninger, der er ved at føre sagen, og redegøre for reglerne om omkostningsgodtgørelse.

 

Omkostningsgodtgørelse

Hvis vi får medhold i overvejende grad, betaler det offentlige hele udgiften til professionel rådgiver. Hvis vi ikke får medhold i overvejende grad, betaler det offentlige halvdelen af udgifterne.

Læs også vores artikel om: Omkostningsgodtgørelse og klagestruktur.

 

Vi er med i skatteprocessen fra start til slut 

Skattemyndighederne har ubegrænsede ressourcer, som de kan gøre brug af i en skattesag - og de bruger dem. Hvis du ikke har særlig indsigt i skatteforhold, kan det være umuligt at trænge igennem med argumenter. Vi kender skattelovgivningen og praksis, og vi er i stand til at gennemskue skattemyndighedernes svagheder. Derfor nytter det at klage over skattemyndighedernes afgørelser.

 

Eksempler på skattesager:

 

Skattesager mod lønmodtagere:

 • Forældelse
 • Kørselsgodtgørelse
 • Udlæg
 • Forskerskatteordningen
 • Fejlindberetninger fra arbejdsgivere eller banker
 • Skat af bankindsætninger, valutaomvekslinger, mobilepay indsætninger, for lavt privat forbrug mv.
 • Beskatning af bitcoins
 • Medarbejderaktier
 • Beskatning af udbytte fra udenlandske virksomheder
 • Beskatning af værdipapirer i udenlandsk depot
 • Beskatning af lån og gaver
 • Avance ved salg af fast ejendom
 • Afgrænsning af lønmodtager/honorarmodtager
 • Skilsmisser eller fraflytning fra samboende
 • Forældelsesregler
 • Sagsbehandlingsfejl

Skattesager for hovedaktionærer:

 • Værdiansættelse og fastsættelse af markedsrente, markedsleje mv.
 • Kapitalejerlån og maskeret udbytte
 • Hvem er rette indkomstmodtager
 • Krav til dokumentation
 • Beskatning af fri bolig, fri bil og andre goder

Skattesager mod selskaber:

 • Dokumentation for transaktioner og aftaler
 • Periodiseringer
 • Rette indkomstmodtager
 • Afskrivning på bygninger, driftsmidler og immaterielle aktiver
 • Skattekreditordningen
 • Fastsættelse af markedspriser ved samhandel indenfor koncernen
 • Arbejdsudleje

 

Selvstændigt erhvervsdrivende:

 • Valg af virksomhedsordningen
 • Hvem er rette indkomstmodtager
 • Afgrænsning af lønmodtager/selvstændig
 • Fradrag for skattemæssige underskud af virksomhed
 • Krav til dokumentation

 

Skattesager ved udenlandsk virksomhed:

 • Hvem har beskatningsretten til en given indkomst
 • Fast driftssted
 • Opgørelse af den skattepligtige indkomst

 

Kontakt os og få vurderet din skattesag 

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af en given skattesag.

 

 • Vi vil foretage et kvalificeret vurdering om muligheden for at påklage og vinde skattesagen.
 • Vi vil forholde os til de omkostninger der er ved at føre sagen, og vi vil redegøre for reglerne om, hvad du kan få betalt af det offentlige i omkostningsgodtgørelse.
 • Vi vil redegøre for fordele og ulemper ved at føre sagen, således at du kan beslutte dig om du vil føre sagen.

 

Kontakt os uanset størrelsen på dit skattespørgsmål om en skattesag

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vi til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10 eller send en e-mail på info@skatteinform.dk.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet af vores team med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

 

Berkay Sönmez
Berkay Sönmez
Tax Advisor (Cand.merc.aud)