Udkast til ny aktieavancebeskatning

Det har i den seneste tid fremgået af dagspressen, at en ny aktieavance­beskatningslov er på vej.

For at imødegå panikreaktioner fra klienter, som læser om den nye lovgivning, sender vi en meget kort orientering om de seneste forlydender om de nye aktieavancebeskatningsregler.

Udkast til nye regler:

Alle aktier uanset ejertid og beholdningens størrelse

Fortjeneste beskattes som aktieindkomst

Tab kan modregnes i fortjenester på aktier og udbytter.De nye regler medfører en klar forenkling i forhold til de nuværende regler.

Der vil formentlig blive indført en overgangsordning for aktieejere med en aktieportefølje på under kr. 117.300 (for år 2000). Aktiegevinster på en sådan portefølje bliver i dag ikke beskattet.

Lovforslaget medfører en skattelettelse for aktiegevinster hidrørende aktier solgt inden for 3 år.

Lovforslaget medfører også i modsætning til i dag, at alle aktieavancer - uanset ejertid - bliver beskattet ved fraflytning.

Endvidere vil alle købs- og salgssummer fremover automatisk blive indberettet til skattemyndighederne.

Bemærk, at ovenstående alene er oplysninger fra lovudkast, og at vi ikke påtager os ansvar for eventuel rådgivning til klienter baseret på ovenstående oplysninger.