Udbytte til udenlandske moderselskaber

Regeringen har fremsat et lovforslag, som i et vist omfang genindfører kildebeskatningen af udbytte udloddet fra danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber.

Efter de gældende regler er der under visse betingelser ingen dansk skat på udbytte, som et dansk selskab udlodder til dets udenlandske moderselskab, uanset hvor moderselskabet er hjemmehørende.

Lovforslaget

Det foreslås, at det fremover skal være en betingelse for skattefriheden, at udbyttet udloddes til et selskab i et EU-land, Færøerne eller Grønland eller et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med.

Ikrafttræden

Lovforslaget har virkning for udbytte, der vedtages udloddet den 1. januar 2001 eller senere.

Konsekvenser

Lovforslaget har den konsekvens, at det ikke længere er attraktivt for driftsselskaber i Europa med et moderselskab beliggende i et skattely-land at oprette et holdingselskab i Danmark.