Rentetillæg for indkomståret 2000

De nye regler for beregning af procenttillæg af restskat medfører, at man bør gennemgå om indkomstforholdene for indeværende år afviger væsentligt fra forskudsregistreringen.

Indbetalinger af restskat:

Nedenstående skema viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan ske.

Ændret forskudsregi-streringen Ingen beløbsgrænse Procentgodtgørelse på 2% ved overskydende skat
Frivillig indbetaling inden 31/12-00 Ingen beløbsgrænse Ej procentgodtgørelse
Frivillig indbetaling efter 31/12, men inden 15/3-01 Ingen beløbsgrænse

Procenttillæg på 2% på den del af indbetalingen, der overstiger kr. 40.000.

Hvis indbetalingen udløser en overskydende skat, refunderes 2%-tillægget

Frivillig indbetaling efter 15/3, men inden 16/3-01-1/7-01

Max kr. 40.000 Restskat, der ikke indbetales senest 1/7-01 pålægges et procenttillæg på 7%Ændring af forskudsregistreringen

Det er muligt at ændre forskudsregistreringen. Skatten vil herefter blive opkrævet ved en forhøjelse af kildeskatten på lønnen eller som B-skatterater.

Skulle den endelige årsopgørelse vise, at der er indbetalt for meget i forskudsskat, vil den overskydende skat blive tilbagebetalt med et rentetillæg på 2%.

Ved beregningen af den foreløbige skat bør man derfor være opmærksom på følgende:

  • Overstiger den forventede restskat kr. 40.000, bør der foretages en ændring af forskudsregistreringen eller en frivillig indbetaling inden udløbet af 2000, således at den forventede restskat maksimalt andrager kr. 40.000. Ellers vil der blive fratrukket en rentekompensation på 2% af den overskydende indbetaling.
  • Foretages indbetalingen af restskat, der overstiger kr. 40.000, ikke inden indkomstårets udløb, bør indbetalingen foretages senest 15/3-01. Efter denne dato er det ikke muligt at indbetale mere end kr. 40.000. Restskat herudover vil blive pålagt et restskattetillæg på 7%.

Det er muligt at låne op til kr. 40.000 rentefrit indtil 1/7-01.

Overskydende restskat bør indbetales senest 31/12-00 for at undgå et rentetillæg på 2%.

Den resterende restskat skal indbetales senest den 1/7-01 for at undgå et restskattetillæg på 7%. Der kan dog maksimalt indbetales kr. 40.000 efter 15/3-01.

Eksempel

En skatteyder forventer en restskat på kr. 100.000.

Situation 1

Der bør indbetales mindst kr. 60.000 inden indkomstårets udløb.

Kr. 40.000 kan herefter betales senest den 1. juli.

Situation 2

Hvis han ønsker at vente til efter indkomstårets udløb, skal der senest den 15/3-01 indbetales kr. (100.000-40.000) + 2% = 61.200.

Kr. 40.000 kan herefter betales senest den 1. juli.

Situation 3

Hvis han ikke indbetaler noget senest 15/3-01, kan der senest den 1. juli indbetales kr. 40.000.

Årsopgørelsen vil herefter udvise en restskat på kr. (100.000-40.000) =

kr. 60.000 + 7% = kr. 64.200.