Finanslovsforlig -Vedtagne lovforslag

I Skattefacit nr. 48 skrev vi om et lovforslag om pc-ordninger (L 98) Lovforslaget er vedtaget den 15. december 2000 uden ændringer.

I Skattefacit nt. 49 skrev vi om et lovforslag om ligestilling af selvstændigt erhvervsdrivendes standardfradrag for rejseudgifter her i landet. (L 97) Lovforslaget er vedtaget uændret den 15. december 2000.

I Skattefacit nr. 50 skrev vi om et lovforslag om virksomheders afkortning af kredittider ved afregning af moms og A-skat. (L 96)

Lovforslaget er vedtaget uændret den 15. december 2000.

For en nærmere gennemgang af de vedtagne lovforslag henvises til de nævnte Skattefacit.

I Skattefacit nr. 45 beskrev vi forslaget til en ny aktieavancebeskatningslov, hvor det bl.a. blev foreslået at ophæve 3-års reglen. Forslaget er midlertidigt taget af bordet.