Afskrivning på kunstnerisk udsmykning

Der er indført afskrivningsret på udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybygning eller ombygning.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Den samlede anskaffelsessum ved opførelsen eller ombygningen af bygningen skal overstige 1 mio. kr.
  • Udgiften til kunstnerisk udsmykning på maksimalt udgøre 1% af bygningens anskaffelsessum.
  • Udgiften til udsmykningen skal senest afholdes året efter at opførelsen eller ombygningen færdiggøres.
  • Afskrivning kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra Det Kongelige Akademi for de skønne kunster, Akademirådet.
  • Udgifterne må ikke kunne afskrives efter andre bestemmelser.

Hvis betingelserne er opfyldt, kan der afskrives med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen.

Ikrafttræden

Loven har virkning for udgifter afholdt den 1. januar 2001 eller senere.