Afkortning af kredittider

Regeringen har fremsat et lovforslag, som bl.a. afkorter kredittiden for større virksomheders afregning af moms og A-skat.

Moms

Virksomheder, der har en årlig momspligtig omsætning på over 10 mio. kr. skal angive og indbetale moms senest 25 dage efter afregningsperiodens udløb. Det vil sige at momsafregning for januar skal ske senest den 25. februar.

Reglen skal gælde for afgiftsperioder, der påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere.

Fremover bliver det muligt at slå momsregistrerede virksomheders naavne, adresser eller momsnumre op på Internettet. For at kunne trække disse oplysninger skal man angive navn, adresse eller CVR nr. på en eller flere bestemte virksomheder.

Reglen skal træde i kraft den 1. juli 2001.

A-skat

Virksomheder, der i en forudgående 12-måneders periode har indeholdt over 250.000 kr. i AM-bidrag og særligt pensionsbidrag samt 1 mio. kr. i A-skat skal afregne A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag i måneden i stedet for den 10. i den efterfølgende måned.

Reglen skal have virkning fra og med den 1. januar 2002.

Lønsumsafgift

For finansielle virksomheder ændres opgørelsesperioden for lønsumsafgift fra at være kvartalsvis til at være månedsvis, således at afgiften skal angives og indbetales den 15. i den efterfølgende måned.

Reglen skal gælde for afgiftsperioder der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere.