Husk at alle selvstændigt erhvervsdrivende skal udarbejde kapitalforklaring i 1999

Erhvervsdrivende skal indsende en kapitalforklaring for indkomståret 1999 

Alle selvstændigt erhvervsdrivende skal - sammen med en eventuel ægtefælle - indsende en kapitalforklaring for indkomståret 1999.

Dette betyder bl.a., at også anpartshavere, herunder sådanne omfattet af "anpartsindgrebet" m.fl., er omfattet af bestemmelserne.

Kapitalforklaringen skal ligesom for hovedaktionærer som minimum indeholde:

  • Størrelsen af den erhvervsdrivende og eventuelle ægtefælles formue primo indkomståret
  • En specifikation af beløbsstørrelse og art af de større poster som indgår i formuen primo og ultimo indkomståret
  • Størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret angivet i hovedposter

Det skal bemærkes, at selvstændige, der alene er begrænset skatte­pligtige til Danmark, ikke skal indsende kapital­forklaring.

Manglende indsendelse af kapitalforklaring kan medføre, at skatte­myndighederne påligner den selvstændige en bøde på op til 5.000 kr.