Virksomhedsordningen kan give dig fradrag i topskatten af renteudgifter

 

1. Skatteværdien af virksomhedens renteudgifter

Der er også mulighed for skattebesparelser her og nu ved anvendelse af virksomhedsordningen. En af dem skyldes skatteværdien af virksomhedens renteudgifter.

 

Skatteværdien af renteudgifter udgør ca. 56,5% ved anvendelse af VSO (hvis du har indkomst over topskattegrænsen). Anvender du ikke VSO udgør skatteværdien af rentefradrag ned til kun ca. 33,6%. Der er således tale om en skattebesparelse på typisk 22,9%. Hvis du har renteudgifter på kr. 100.000 vil din skattebesparelse være op til kr. 22.900 ved anvendelse af VSO.

 

2. Du kan i et vist omfang fratrække renter af privat gæld i virksomhedsordningen

Det er lovligt at lægge privat gæld ind i virksomhedsordningen og dermed opnå fradrag for renter af gælden i den personlige indkomst. Der er dog indarbejdet nogle værktøjer i lovgivningen, som i visse situationer skal ”neutralisere” værdien af denne spekulation.

 

Hvis der lægges for stor privat gæld ind i virksomhedsordningen vil du ikke kunne spare op i virksomhedsordningen. Derudover kan du risikere, at skulle indregne en såkaldt ”rentekorrektion” i din personlige indkomst, se afsnittet om negativ indskudskonto.

Så længe at du holder dig inden for de lovkrævede begrænsninger vil skattebesparelsen stadig være op til 22,9% af renter af gæld medtaget i virksomhedsordningen, jf. ovenfor.

 

Det er blot vigtigt at virksomhedsordningen anvendes korrekt, og at den private gæld ligeledes indlægges i virksomhedsordningen korrekt og hensigtsmæssigt.   

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.