Skatterådgivning

SkatteInform tilbyder skatterådgivning til både private og virksomheder. Vores medarbejdere er et team af skattekonsulenter og en statsautoriseret revisor, der har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen og retspraksis på skatteområdet. Vores skatterådgivning er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at optimere din skat og dine økonomiske forhold, som skaber værdi for dig og din virksomhed.

 

Skatterådgivning for privatpersoner og virksomheder

SkatteInform har i årevis specialiseret sig i viden om skattelovgivningen og retspraksis på skatteområdet. Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de skattejuridiske og økonomiske aspekter, og vores skatterådgivere kan føre skattesager til og med Landsskatteretten, og indhente bindende svar fra skattemyndighederne. Dette kan lade sig gøre, da vi arbejder indgående med skattesager og løbende har kontakt med Skattestyrelsen. Skatterådgivning hos SkatteInform tager udgangspunkt i konkrete skattemæssige udfordringer og har til formål at skabe værdi for dig samt medvirke til, at skatteretlige problemstillinger og forhold behandles korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

Vi rådgiver virksomheder om skatteregler både i Danmark og internationalt

Vi har kompetencer indenfor køb og salg af virksomheder og ejendomme. Vi tager højde for de skattemæssige aspekter, der kan forekomme i sådanne handler. Herudover har vi stor erfaring med rådgivning af selskabskonstruktioner og omstrukturering af selskaber ved eksempelvis generationsskifte eller virksomhedsomdannelse.

 

For personer har vi kompetencer indenfor planlægning af til- og fraflytning samt ind- og udstationering af medarbejdere. Vi har gennem årene haft mange sager indenfor dette område, og har derfor stor erfaring hermed, og vi har samtidig stort indblik i skat ved arbejde i udlandet og social sikring.

 

Vi kan rådgive om beskatning af udenlandske pensionsordninger, beskatning af optioner eller warrants og andre værdipapirer samt kryptovaluta og planlægge beskatning efter særlige ordninger, såsom virksomhedsskatteordningen, forskerskatteordningen, øresundsbeskatning mv. Har du en udlejningsejendom, kan vi bistå med udarbejdelse af udlejningsregnskab samt beskatning efter de gunstige skatteordninger.

 

Relateret til selvangivelsen:

 • Vi beregner din skattepligtige indkomst og udfylder din selvangivelse.
 • Skat af afkast på værdipapirer, lagerbeskatning og realisationsbeskatning
 • Skat af afkast på udenlandske værdipapirer
 • Vi rådgiver om regler for begrænset skattepligtige.
 • Skatteoptimering gennem virksomhedsskatteordningen mv.
 • Skat af indkomst fra udenlandske selskaber, eks. LLC, S-corp, C-corp, Trust m.fl.
 • Beskatning af piloter, forskere og grænsegængere.  
 • Vi bistår med beregning af fortjeneste/tab ved salg af fast ejendom.
 • Vi beregner din aktieindkomst fra danske og udenlandske depoter, herunder restricted stock options og medarbejderaktier mv.  
 • Vi fører skattesager for både private og virksomheder.  
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og tilrettelæggelse af generationsskifte.
 • Rådgivning om beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder/selskaber.
 • Regler om beskatning af personalegoder.
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift  
 • Beskatning af fast ejendom
 • Beskatning af bitcoins og andre kryptovalutaer
 • Beskatning af personalegoder

Skatterådgivning i forbindelse med skattesager:

 • Er din skattesag forældet eller ugyldig eller andre formalitetsmangler
 • Vi kan vurdere om der er tale om simpel eller grov uagtsomhed i din sag
 • Muligheder for at ændre lovlige valg af selvangivelsesdispositioner
 • Bindende svar

 

Beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder:

 • Særregler for hovedaktionærer og ledelse
 • Beskatning af personalegoder
 • Pas på ulovlig aktionærlån
 • Områder med skærpede dokumentationskrav for hovedaktionærer

Rådgivning vedr. udenlandske skatteforhold:

 • Beskatning af fast ejendom i udlandet
 • Beskatning af udenlandske pensioner
 • Beskatning ved til- og fraflytning
 • Beskatning af forskellige typer udenlandsk indkomst
 • Lempelse i Danmark af skat af udenlandsk indkomst
 • Skat af indkomst fra udenlandske selskaber, eks. LLC, S-corp, C-corp, Trust m.fl.

Anden rådgivning:

 • Assistance med udarbejdelse af skatteforbehold i forbindelse med disponeringer
 • Omstrukturering af din virksomhed
 • Fusion, spaltning af selskaber, tilførsel af aktiver, skattefri aktieombytning.
 • Assistance med opbygning og ændring af koncernstruktur.
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og planlægning af generationsskifte.
 • Gaver indenfor familien i levende live
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift.
 • Momspligt eller lønsumsafgiftspligt
William Nilsson
William Nilsson
Cand.Polit/Master in Tax LL.M.

Tlf.: 33 32 10 10