Skat ved arbejde i udlandet

Få hjælp til din skat, når du arbejder i udlandet. Skatteinform har mange års erfaring i at rådgive danskere, der arbejder i udlandet. Nedenfor har vi opstillet nogle af de områder, som vi har stor ekspertise i. Herudover kan du også læse om hovedreglerne i dansk lovgivning, når du arbejder uden for Danmark.

 

  • Regler for grænsegængere
  • Til- og fraflytning
  • Udstationering
  • Beskatning af udenlandsk indkomst og pension m.m.
  • Social sikring ved arbejde i flere lande

 

Hovedreglerne ved arbejde uden for Danmark

Det fremgår af skemaet, hvornår din skattepligt til Danmark er ophørt.

Klik her for mere information

 

Hvis skattepligten ikke er ophørt, og du betaler skat i udlandet for arbejde udført der, får du lempelse for den skat, du har betalt i udlandet.

 

Det kan enten være som et fradrag i skatten for skat betalt i udlandet eller ved at der bortses fra den skat, der vedrører indkomst optjent i udlandet.

 

Der gælder forskellige regler i forskellige situationer, afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det konkrete land eller interne danske skatteregler. Du bør undersøge disse forhold, inden du siger ja til at arbejde i udlandet.

 

SkatteInform kan desværre ikke påtage sig ansvar for dispositioner, du foretager på baggrund af dette skema. Men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.