Udlandsforhold

SkatteInform er et skatterådgivningsfirma med mange års erfaring i at rådgive personer, der har et udlandsforhold. Det kan f.eks. være, at du har fået et arbejde i udlandet, og ikke ved hvordan du skal håndtere denne situation. Skal du f.eks. beholde din skattepligt til Danmark eller skattemæssig fraflytte, og hvordan skal dette håndteres.

 

Det er et vigtigt parameter i vores rådgivning, at vi kender til klientens baggrund og fremtidige dispositioner. På den måde kan vi yde en god rådgivning og du kan være på forkant med reglerne.

 

Vær opmærksom på at du kan blive straffet, hvis du undlader at selvangive korrekt også selvom du ikke har kendskab til reglerne.

 

Lidt om dansk skat af udenlandsk indkomst

Som fuld skattepligtig til Danmark beskattes du efter globalindkomstprincippet, hvilket betyder, at du som udgangspunkt er skattepligtig af enhver indkomst, uanset hvorfra i verden indkomsten hidrører, dvs. alt indkomst optjent her i landet eller i udlandet beskattes i Danmark.

 

For at undgå en eventuel dobbeltbeskatning som følge af globalindkomstprincippet, har man i Danmark indført en række interne regler, som skal lempe for denne eventuelle dobbeltbeskatning.

Herudover har man i Danmark indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande, for at præcisere hvilket land der primært har ret til skatten for at undgå dobbeltbeskatning af skatteyderen.

 

Lempelse i den danske skat afhænger af en række forskellige faktorer – f.eks. antal dage du opholder dig i arbejdslandet kontra Danmark, om arbejdsgiver har fast driftssted eller hjemmehørende i arbejdslandet, hvor længe udlandsopholdet er osv. Social sikring er et andet vigtigt forhold, som man skal tage stilling til ved udlandsophold.

 

Nedenfor har vi opstillet nogle af de områder, som vi har stor ekspertise i:

 

Rental Accounting of Property, Parent Purchases

Du bor i Danmark og har pensioner eller formue i udlandet

beskatning af værdipapirer

Udenlandske værdipapirer

Skatterådgivning, skat, skatteinform

Skat ved arbejde i udlandet

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Tilflytning til Danmark

Skatterådgivning og hjælp af statsautoriseret revisor

Du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Taxation of Pilots and Cabin Crew

Du bor og arbejder i udlandet