Firmabil i virksomhedsordningen

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan normalt fratrækkes i virksomhedens overskud efter faktiske udgifter, eller med Skatterådets satser herfor (2018 = 3,54 kr. pr km.). Husk at der skal føres kørebog over den erhvervsmæssige kørsel. Du kan herudover vælge at få fri bil stillet til rådighed, og blive beskattet heraf.

 

Fradrag ved valg af bil ordningen

Vælger du fri bil ordningen kan virksomheden få fradrag for alle omkostninger inkl. finansieringsudgifter på bilen samt skattemæssige afskrivninger, hvorimod der skal ske beskatning af fri bil, se beregningsgrundlaget under linket: grænser og satser, personalegoder. Beskatning af fri bil sker ved, at virksomhedens skattepligtige resultat forhøjes med værdien af fri bil, og et tilsvarende beløb anses for  hævet i virksomhedsordningen.

 

Hvorvidt det i din situation bedst kan betale sig at køre i egen bil og få fradrag i virksomheden for faktiske omkostninger, eller få fradrag for erhvervsmæssig kørsel efter Skatterådets satser, eller du vælger at lade bilen indgå i virksomheden med beskatning af fri bil, afhænger af flere forhold. Men det er altid værd at overveje.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.