Skatterådgivning

 

SkatteInform yder skatterådgivning. Vi har specialiseret os i viden om skattelovgivningen & retspraksis på skatteområdet 

SkatteInforms medarbejdere er et team af skattekonsulenter og en statsautoriseret revisor, der har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen og retspraksis på skatteområdet.

 

Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de skattejuridiske og økonomiske aspekter, og vores skatterådgiver kan føre skattesager til og med Skatteankestyrelsen (Landsskatteretten), og indhente bindende svar fra myndighederne.

 

Grundig og professionel skatterådgivning 

Vores skatterådgivning er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at optimere din skat. Vi skaber et overblik over dine økonomiske forhold og ligger en langsigtet skatteoptimeringsstrategi, som skaber værdi for dig og din virksomhed.

 

Vi kan rådgive dig og din virksomhed om skatteregler både i Danmark og internationalt.

 

I forhold til virksomheder, står vi til rådighed i forbindelse med spørgsmål om løbende drift, vi har kompetencer indenfor køb og salg af virksomheder og ejendomme. Vi tager højde for de skattemæssige aspekter, der kan forekomme i sådanne handler. Herudover har vi stor erfaring med rådgivning af selskabskonstruktioner og omstrukturering ved generationsskifte eller virksomhedsomdannelse.

 

På det personlige niveau har vi kompetencer indenfor planlægning af til- og fraflytning samt ind- og udstationering af medarbejdere. Vi har gennem årene haft mange sager indenfor dette område, og har derfor stor erfaring hermed, og vi har samtidig stort indblik i dobbeltbeskatning og social sikring.

 

Vi kan rådgive om beskatning af udenlandske pensionsordninger, beskatning af optioner eller warrants og planlægge beskatning efter særlige ordninger, herunder virksomhedsskatteordningen, forskerskatteordningen, Øresundsbeskatning mv. Har du en udlejningsejendom, kan vi bistå med udarbejdelse af udlejningsregnskab samt beskatning efter de gunstige skatteordninger.  

 

Vi har nedenfor opstillet eksempler på vores ydelser:

 

 • Vi beregner din skattepligtige indkomst og udfylder din selvangivelse.
 • Vi rådgiver om regler for begrænset skattepligtige.
 • Skatteoptimering gennem virksomhedsskatteordningen mv.
 • Beskatning af piloter, forskere og grænsegængere.  
 • Vi bistår med beregning af fortjeneste/tab ved salg af fast ejendom.
 • Vi beregner din aktieindkomst fra danske og udenlandske depoter, herunder restricted stock options og medarbejderaktier mv.  
 • Vi fører skattesager for både private og virksomheder.  
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og tilrettelæggelse af generationsskifte.
 • Rådgivning om beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder/selskaber.
 • Regler om beskatning af personalegoder.
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift.  

 

Kontakt os

Måtte du have behov for assistance eller har du modtaget brev fra SKAT, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig videre.   

 

 

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet af vores team med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.