Virksomhedsordningen ved salg af virksomhed – og hvad så?

Hvis du sælger din virksomhed eller på anden måde ophører med at drive virksomhed, vil der som udgangspunkt ske afsluttende beskatning af eventuelt indestående på konto for opsparet overskud.

 

Denne afsluttende beskatning finder umiddelbart sted på tidspunktet, hvor du ophører med at drive virksomhed eller sælger din virksomhed.

 

Beskatningen kan dog udskydes til det efterfølgende indkomstår eller under visse betingelser på ubestemt tid.

 

Sørger du for at opretholde anvendelse af virksomhedsordningen til udløbet af salgs/ophørsåret, vil du kunne udsætte beskatningen til det efterfølgende indkomstår.

 

Oprethold virksomhedsordningen

ørger du derimod for at opretholde anvendelse af virksomhedsordningen indtil udløbet af året efter salgs/ophørsåret og samtidig etablerer ny virksomhed inden udløbet af indkomståret efter salgs/ophørsåret, vil du fortsat kunne anvende virksomhedsordningen og dermed udskyde ophørs beskatningen indtil du på et senere tidspunkt ophører med at drive virksomhed.

 

Betingelsen for at udskyde beskatningen med 1 år eller længere, er at du fortsat driver virksomhed, og at du bibeholder en fuldstændig adskillelse mellem virksomheds- og privatøkonomien.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.