Skat og skatterådgivning for virksomhed

Skatterådgivning ved Skatteinform

Hos Skatteinform finder du et team af skattekonsulenter og en statsautoriseret revisor, der gennem årene har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen og retspraksis på skatteområdet. Som ekspert i skatterådgivning rådgiver og vejleder vi virksomheder, virksomhedsejere og privatpersoner om, hvordan man skal navigere rundt i skatteforhold med det mulige udgangspunkt. Hos Skatteinform rådgiver vi om alt fra optimal håndtering af skat, moms og afgifter. Desuden har vi en ekspertviden om skattemæssige økonomiske disposition, skatteforhold ved køb eller salg af en virksomhed eller ejendomme. Vi rådgiver derudover om konsekvenser af for eksempel personalegoder, skatterådgivning til boligkøb og meget mere.

 

Skatterådgivning er Skatteinforms speciale 

Skattereglerne kan være en jungle at finde rundt i, men med professionel hjælp kan sikre dig imod hensigtsmæssige skatteretlige dispositioner. Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de skattejuridiske og økonomiske aspekter, og vores skatterådgivere kan føre skattesager ved Skatteankestyrelsen (Landsskatteretten), og indhente bindende svar fra myndighederne. Dette har alene kunne gøre lade sig gøre, grundet vores indgående arbejde med skattesager og vores kontinuerlige kontakt med SKAT som myndighed. 

 

Hvad kan du forvente af skatterådgivningen?

Vores skatterådgivning er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at optimere din skat. Vi skaber et overblik over dine økonomiske forhold og ligger en langsigtet skatteoptimeringsstrategi, som skaber værdi for dig og din virksomhed. Dette viser sig at være den rette løsning for mange, og dermed medvirkende til, at skatteretlige problemstillinger og forhold behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Vi yder skatterådgivning til:

Virksomheder virksomhedsejere og privatpersoner i Danmark og udlandet

I forhold til virksomheder, står vi til rådighed i forbindelse med spørgsmål om løbende drift, vi har kompetencer indenfor køb og salg af virksomheder og ejendomme. Vi tager højde for de skattemæssige aspekter, der kan forekomme i sådanne handler. Herudover har vi stor erfaring med rådgivning af selskabskonstruktioner og omstrukturering ved generationsskifte eller virksomhedsomdannelse.

 

På det personlige niveau har vi kompetencer indenfor planlægning af til- og fraflytning samt ind- og udstationering af medarbejdere. Vi har gennem årene haft mange sager indenfor dette område, og har derfor stor erfaring hermed, og vi har samtidig stort indblik i dobbeltbeskatning og social sikring.

 

Vi kan rådgive om beskatning af udenlandske pensionsordninger, beskatning af optioner eller warrants og planlægge beskatning efter særlige ordninger, herunder virksomhedsskatteordningen, forskerskatteordningen, Øresundsbeskatning mv. Har du en udlejningsejendom, kan vi bistå med udarbejdelse af udlejningsregnskab samt beskatning efter de gunstige skatteordninger.

 

Vi har nedenfor opstillet eksempler på vores skatterådgivning:

 

 • Vi beregner din skattepligtige indkomst og udfylder din selvangivelse.
 • Vi rådgiver om regler for begrænset skattepligtige.
 • Skatteoptimering gennem virksomhedsskatteordningen mv.
 • Beskatning af piloter, forskere og grænsegængere.  
 • Vi bistår med beregning af fortjeneste/tab ved salg af fast ejendom.
 • Vi beregner din aktieindkomst fra danske og udenlandske depoter, herunder restricted stock options og medarbejderaktier mv.  
 • Vi fører skattesager for både private og virksomheder.  
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og tilrettelæggelse af generationsskifte.
 • Rådgivning om beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder/selskaber.
 • Regler om beskatning af personalegoder.
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift.  

 

Hold dig opdateret på den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat, hvor du få den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet. Find den nyeste viden her.

 

Kontakt os og hør os nærmere indtil, hvordan vi give dig og din virksomhed skatterådgivning

Måtte du have behov for assistance eller har du modtaget brev fra SKAT, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig videre.