Ægtefæller – udlejning af fast ejendom og andre virksomheder i virksomhedsordningen og rette indkomstmodtager

Der findes mange virksomheder herunder boligejendomme, som udlejes og som er ejet i fællesskab af ægtefæller typisk 50/50.

 

Over/underskud af virksomhed eller ved udlejning af disse boligejendomme skal beskattes hos rette ægtefælle.

 

Hvem er den rette ægtefælle?

Rette ægtefælle er jf. kildeskattelovens § 25 a, stk. 1 den person, som i overvejende grad driver udlejning af boligejendommen eller driver virksomheden. Dette gælder også selvom ejerforholdet måske skulle være 10/90. Det betyder at hvis begge ægtefæller driver virksomheden, så er det ægtefællen som i overvejende grad driver virksomheden som anses for rette indkomstmodtager og derfor skal selvangive resultatet. Bemærk dog i den forbindelse at et eventuelt kapitalafkast skal beskattes hos ejerne (efter ejerforholdet), og ikke hos den som driver virksomheden.

 

Begge ægtefæller hæfter solidarisk

Hvis begge ægtefæller driver virksomheden og i ligeligt omfang deltager i driften af den enes eller deres fælles virksomhed og hæfter ægtefællerne i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, kan ægtefællerne efter anmodning fordele virksomhedens resultat mellem sig.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.