Aktuel Skat 26 2005

Nye love

Blandet benyttet bil - genvundne afskrivninger

Nye regler medfører at overførsel af blandet benyttede biler fra virksomheden til virksomhedsindehaveren udløser beskatning af genvundne afskrivninger.

Før har en skatteyder, der beskattes efter den såkaldte virksomhedsskatteordning, kunne udtage en bil fra virksomheden, uden at dette udløser beskatning.

Udtagning af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen vil fremover blive sidestillet med et salg. "Salgssummen" ansættes til handelsværdien på tidspunktet, hvor bilen tages ud af virksomhedsordningen.

Vores kommentar

Ændringen er vedtaget fordi man ønskede at fjerne en "uhensigtsmæssighed" i de tidligere regler.

Uhensigtsmæssigheden opstod fordi driftsmidler, herunder biler, kunne afskrives med 25% om året. Beskatning af fri bil foretages for hele måneder.

Hvis en bil for eksempel erhverves i december måned kan der afskrives 25% af anskaffelsessummen mens der kun sker beskatning af fri bil for én måned (december).

Hvis bilen efterfølgende tages ud af virksomhedsordningen blev dette ikke betragtet som et salg, hvis bilen blot fortsat blev anvendt blandet.

Beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger kom først på tale når bilen rent faktisk blev solgt. Hvis salg først sker efter en årrække er beskatning af genvundne afskrivninger imidlertid næppe aktuel.

Dette "hul" har regeringen nu lukket.

Ikrafttræden

Ændringen har virkning for biler anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere, som overføres den 7. oktober 2004 eller senere fra virksomheden til den skattepligtige med virkning for indkomståret 2005.

Gode råd

Det er ikke ved det nye indgreb gjort ufordelagtigt at medtage en blandet benyttet bil i virksomheden.

Afskrivninger har været og er naturligvis fortsat et væsentligt incitament til at lade bilen indgå i virksomhedsordningen. Men muligheden for afskrivninger har ikke været og er ikke afgørende for beslutningen alene. Eksempelvis opnås bl.a. fuldt fradrag for driftsudgifter.

Der bør imidlertid foretages en konkret beregning af, om det kan betale sig at tage bilen med i virksomheden. En sådan beregning finder du under afsnittet om Kørebogen på vores hjemmeside. Disse beregninger er imidlertid generelle. Du bør derfor ikke disponere ud fra disse, uden at søge konkret rådgivning hos din revisor eller skatterådgiver.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-26. 10. januar

Kilde:

Lov nr. 1376 af 20/12/2004