Aktuel Skat 27 2005

Nye praksis

Bindende forhåndsbesked skal nu søges online

Told- og Skattestyrelsen har iværksat en ny internetbaseret procedure for ansøgninger om bindende forhåndsbeskeder.

Hvis du ønsker at få et bindende svar fra skattemyndighederne om de skattemæssige konsekvenser af en bestemt disposition, har du følgende to muligheder:

  • Bindende ligningssvar fra din lokale skattemyndighed eller
  • Bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet

I de fleste tilfælde vil du kunne nøjes med at søge om et bindende ligningssvar. Fordelen er her, at sagsbehandlingstiden i de fleste tilfælde kun er en måned og gebyret kun er på 300 kr. Du kan læse om proceduren på www.toldskat.dk under Rådgiver.

Hvis du har spørgsmål om mere komplicerede skatteforhold, kan du søge Ligningsrådet om en bindende forhåndsbesked.

Told- og Skattestyrelsen har gennemført en ny, internetbaseret procedure for ansøgninger om bindende forhåndsbesked. Det betyder, at du fremover, hvis du har en forespørgsel til ToldSkat om de skattemæssige virkninger for dig selv, din virksomhed/organisation eller den du repræsenterer, skal søge om svar online.

Proceduren indebærer, at ansøgninger udarbejdes i en særlig skabelon, som hentes på www.toldskat.dk og udfyldes på din egen pc. Den færdige ansøgning indsendes til Told- og Skattestyrelsen via hjemmesiden. Det er muligt at vedlægge bilag og betale gebyret (1.900 kr.) elektronisk. Du kan læse mere om den nye procedure og finde skabelonen på www.toldskat.dk under "Rådgiver"

Gode råd

Hvis der er tale om mere komplicerede skatteforhold, vil vi ikke anbefale, at du søger om en bindende forhåndsbesked på egen hånd, uden at have rådført dig med din revisor eller skatterådgiver. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, vil den blive afvist.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-27. 11. januar

Kilde:

www.toldskat.dk