Aktuel Skat 25 2005

Afgørelser fra Landsskatteretten

Ukendskab til regler - forældelse

Landsskatteretten nåede i en konkret sag frem til, at det ikke fører til noget at påberåbe sig ukendskab til skattereglerne.

En "garvet" aktiehandler, som dog ikke havde det som sit erhverv at købe og sælge aktier, undlod at oplyse skattevæsenet om sine gevinster ved salg af aktier, idet han havde misfortolket skattereglerne og i stedet for gevinster, mente at havde tab ved sine handler.

Landsskatteretten mente at han havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive sine aktiegevinster.

Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at klagerens ukendskab til skattereglerne ikke fritager ham for ansvar. Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at eventuelle tvivlsspørgsmål om beskatningen kunne have været afklaret ved henvendelse til skattemyndighederne. Selv om klager ikke havde snydt skattemyndighederne med vilje, havde han i det mindste handlet groft uagtsomt. Skattemyndighederne kunne derfor, på trods af at kravet var forældet, genoptage skatteansættelsen.

Vores kommentar

Som udgangspunkt skal skattemyndighederne give meddelelse om forhøjelse af skatteansættelsen senest 1. maj i det 4 indkomstår efter udløbet af indkomståret. Hvis der er tale om forhøjelse af indkomståret 2001, skal skattemyndighederne således varsle dette senest den 1. maj 2005.

I særlige tilfælde kan skattemyndighederne gå længere tilbage end ovennævnte frister. Det gælder for eksempel, hvis skatteyder har handlet groft uagtsomt.

Sagen viser, at der er vide rammer for, hvornår skatteyder anses for at have handlet groft uagtsomt. Det hjælper ikke, at man er nok så overbevist om, at ens egen fortolkning af reglerne er rigtig, hvis skattemyndighederne mener, at man burde have undersøgt reglerne nærmere.

Gode råd

Hvis du er i tvivl om reglerne, bør du spørge skattemyndighederne. Du kan eventuelt bede om et bindende ligningssvar, som du mod betaling af et gebyr på 300 kr. kan få ved at kontakte din lokale skattemyndighed.

Hvis der er mange penge på spil, bør du overveje at søge ekspertbistand. Udover at skattemyndighederne foretager en forhøjelse af din indkomst, risikerer du, at blive idømt en bøde, som i værste fald kan blive på 2 gange den unddragne skat.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-25. 7. januar

Kilde:

TfS 2004-886