Fradrag for gaver til kulturinstitutioner samt afskrivning på kunstkøb

Vedtaget lov giver virksomheder fradrag for gaver 

Folketinget har vedtaget en lov, der giver virksomheder fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvider reglerne om afskrivning på kunstkøb.

Fradrag for gaver

Den nye lov indebærer at:

1) Virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det foregående kalenderår har modtaget offentligt driftstilskud.

2) Personer og virksomheder kan fradrage værdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande til kulturinstitutioner, der i det foregående kalenderår har modtaget offentligt driftstilskud.

De nye regler vises i skemaet nedenfor:

Selskaber Personligt ejede virksomheder Privatpersoner

Fradrag for pengegaver og gaver i form af kunstværker m.v.

Fuld fradragsværdi

Fradrag for værdi over 500 kr. Ingen øvre grænse

Fradrag for pengegaver og gaver i form af kunstværker m.v.

Ligningsmæssigt fradrag

Stadig relevant at skelne mellem sponsorbidrag og gaver omfattet af de nye regler

Fradrag for værdi over 500 kr. Ingen øvre grænse

Fradrag i form af kunstværker m.v.

Fradrag for værdi over 500 kr. Ingen øvre grænse

Pengegaver kan fortsat fradrages efter reglerne om fradrag for gaver til visse almennyttige institutioner. Kun fradrag for værdi mellem 500 kr. og 6.500 kr.


Som eksempel på kulturinstitutioner kan vi nævne:

 • Museer
 • Spillesteder
 • Teatre
 • Biografer
 • Oplevelsescentre
 • Zoologiske haver
 • Akvarier
 • Orkestre
 • Udstillingssteder og
 • Kulturhuse/medborgerhuse

 

Til forskel fra de eksisterende regler om fradrag for gaver gælder:

 • Der er ikke nogen beløbsmæssig grænse eller en grænse for, hvor stor en del af den skattepligtiges indkomst, der kan anvendes på gaver til kulturinstitutioner.
 • Alle kulturinstitutioner, der modtager statsligt eller kommunalt driftstilskud, er omfattet af fradragsordningen, det vil sige ikke kun godkendte foreninger.
 • Fradraget er betinget af, at gaven til kulturinstitutionen ikke er forbundet med nogen form for modydelse til gavegiver.
 • Gaven skal gives til kulturinstitutionens kulturelle virksomhed.
 • Kulturinstitutionen skal ønske at modtage gaven.
 • Kulturinstitutionen skal indberette værdien af gaven til skattemyndighederne.
 • Gaver i form af kunstværker og kulturhistoriske genstande fradrages med markedsværdien. Gavens markedsværdi fastsættes af en af Kulturministeriet udpeget skønsmand. Skønsmandens honorar betales af den kulturinstitution, der modtager gaven.
 • Fradraget begrænses med et eventuelt beløb, som virksomheden tidligere har fratrukket, for eksempel i forbindelse med fremstilling eller forhandling af genstanden.

 

Udvidelse af reglerne om afskrivning på kunstkøb

Virksomheder har hidtil kunnet afskrive på kunstnerisk udsmykning af ejendomme, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

Fremover kan virksomheder også foretage afskrivninger på kunstkøb, som placeres i blandede ejendomme. En- og tofamiliehuse er dog ikke omfattet.

Ikrafttræden

De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2005.

Gode råd

For personligt ejede virksomheder vil det fortsat være relevant at skelne mellem, om der er tale om en almindelig gave eller et sponsorbidrag af reklameværdi for virksomheden. Hvis det skønnes, at gaven har en reklameværdi for virksomheden, vil vi anbefale, at den fratrækkes som en driftsomkostning i virksomheden. Begrundelsen er, at fradragsværdien i disse tilfælde kan være op til ca. 62,3%, mens fradragsværdien af en gave efter de nye regler kun er ca. 33%.

For selskaber og privatpersoner er denne sondring ikke relevant.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-29. 28. februar

 

Kilde:

Lov nr. 1389 af 20. december 2004